ÜLO TONTS 6. V 1931—19. XI 2016

 

 

19. novembril lahkus meie hulgast viljakas kirjandus- ja teatriteadlane ning kriitik Ülo Tonts.

Ülo Tonts sündis Valgamaal Laane­metsa talus põllutööliste pojana, õppis Hargla ja Laanemetsa algkoolis ning lõpetas Valga I keskkooli. Aastail 1949—1954 õppis ta Tartu ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas, mille lõpetas eesti filoloogina. Seejärel oli ta õpetaja Tartu II ja VIII keskkoolis.

1957. aastast peale avaldas ta ajakirjanduses kirjandus- ja teatriarvustusi ning 1960. aastast oli ta üha enam seotud teadustööga: esmalt Keele ja Kirjanduse Instituudi aspirandina Tartus (1960—1962), seejärel vanemteadurina Eesti Kirjandusmuuseumis (1963—1966) ning taas mitme­sugustel ametikohtadel KKI-s kuni aastani 1994. 1998. aastal kuulus Ülo Tonts ka Underi ja Tuglase Kirjandus­keskuse koosseisu. Uurimistöö kõrvalt pidas ta aastail 1989—1996 loenguid Tartu ülikoolis eesti kirjanduse õppetooli lektori ja dotsendina, samuti Viljandi Kultuurikolledžis, ta kuulus ka Eesti Muusikaakadeemia teatriajaloo rühma. 1966. aastast oli Ülo Tonts Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Teatriliidu liige.

Filoloogiakandidaadiks sai Ülo Tonts 1967. aastal väitekirjaga Rudolf Sirge loomingust. Talle omase pikaajalise süvenemise märgina ilmus lühimonograafia Rudolf Sirgest 1974. aastal ja pälvis Juhan Smuuli nimelise preemia. Tonts oli oma artiklites arvustanud ja käsitlenud ka Juhan Smuuli teoseid ning seegi teema jõudis monograafilise ülevaateni (1979). Töö mõlema autori loominguga aga ei lõppenud: Ülo Tontsu koostatud on Rudolf Sirge „Teoste” köited IV—VII (1978—1980) ning Juhan Smuuli „Teosed” I—VII (1986—1990). Pidevalt ilmus tema sulest ka artikleid ja arvustusi, mille paremik on koondatud valimikesse „Poolt ja vastu” (1975) ning „Vaateid ja väiteid” (1982). Samal ajal tegi ta ulatuslikku kaastööd „Eesti kirjanduse ajaloo” IV ja V köitele ning avaldas koos Endel Mallese ja abikaasa Reet Krusteniga eesti kirjandust populariseeriva seeria vene keeles.

Eesti iseseisvumise ja erifondide avanemise ajal süvenes Ülo Tonts pagulaskirjandusse ning temast sai üks pagulasproosa ja memuaristika viljakamaid käsitlejaid: juba 1991. aastal ilmus koos Karl Muru ja Piret Kanguriga kirjutatud ülevaade „Väliseesti kirjandus”, 2008. aastal UTKK väljaandel lõpuks kaante vahele jõudnud mahukas „Eesti kirjandus paguluses” sisaldab mitmeid Ülo Tontsu kirjutatud autorikäsitlusi ja ülevaate paguluses ilmunud memuaristikast. Omaette raamatutena nägid ilmavalgust artiklikogumik „Klassikuks kodust kaugel” (2006) ning „Ilmamaa” sarjas „Eesti kirjanikke” monograafiad „Valev Uibopuu” (2004), „Pedro Krusten” (2007) ja „Ilmar Talve” (2009). Lõpetamata jäi pikem uurimus Mats Traadi proosast, millest üks peatükk jõudis trükki „Loomingu” maikuu numbris. Kõiki Ülo Tontsu autorikäsitlusi iseloomustab taktitunne ja hea psühholoogiline intuitsioon ning elu ja loomingu sidus tõlgendus.

Kahte muusat võrdse kiindumusega teeninud Ülo Tonts oli ka viljakas teatri­kriitik. Ta vajas ning armastas teatrit. Heatahtlikult ja arusaamisega jälgis ta eesti teatri arengut ligi poole sajandi vältel, kirjutades arvustusi, loomingulisi lähivaatlusi ja ülevaateid. Teatrit nägi Tonts rahvusliku institutsioonina ning hoidis eriti silma peal eesti algupäranditel ja nende uutel tõlgendustel. Ulatuslik valik arvustusi ja mõtisklusi aastatest 1964—2005 ilmus pealkirja all „Liiga palju head teatrit” (2009). Teatriuurimusliku koguteose „Eesti sõnateater 1965—1985” ühe autorina süvenes Ülo Tonts „Vanemuise” teatri ajalukku, mida ta oli teatri loomenõukogu liikmena lähedalt jälginud 1970. aastatest peale. Selle töö viljaks ja edasiarenduseks on raamat „Kolmkümmend aastat teatriehitamist” (2006), mida autor ise nimetas teatriloo sugemetega jutustuseks „Vanemuisest” Kaarel Irdi juhtimise all.

Ülo Tonts pälvis mitmel korral Teatri­liidu kriitikaauhinna ning 2010. aastal Priit Põldroosi nimelise auhinna pikaaegse teatriuurimusliku ja pedagoogitöö eest nii kirjanduse kui ka teatriteaduse vallas.

Eesti Kirjandusmuuseum

Eesti Kirjanike Liit

Eesti Teatriliit

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus

 

Leia veel huvitavat lugemist

Vikerkaar
TeaterMuusikaKino
Täheke
Õpetajate leht
Sirp
Muusika
Kunstel
Akadeemia
Keel ja kirjandus
LR
Hea laps
Värske Rõhk
Müürileht

Leia veel huvitavat lugemist

Andrei Ivanov
Margaret Atwood