• Arhiiv 16.04.2021

  Video: Loomingu luuleauhinna laureaat Kalju Kruusa loeb lühilaule

  ants

 • Arhiiv 16.04.2021

  Seitse miljardit sokratest

  ants

  me ümber seitse miljardit sokratest

  kel triljon tarkust sügelevad suus

  ei sõltu hirmud enam ilmavaatest

  kuid viivu vaikust kingib kirjandus

   

  me ümber seitse miljardit sokratest

  ja küllap veelgi rohkem raamatuid

  kui marsid välja totrast telesaatest

  poolkogemata solvad saamatuid

   

  me ümber seitse miljardit sokratest

  nii janusena jätad jäätund jõe

  kui lased lahti süngest silmavaatest

  veel päästa võid poolhaige hingeõe

   

  me ümber seitse miljardit sokratest

  ja triljon tarkust tagauksel taob

  poollagunenud maja merevaatest

  pool uue uhke maja varju kaob

 • Mudlum / Erakogu

  Arhiiv 16.04.2021

  Mudlum ja mitte ainult

  ants

  Mudlum: „Mitte ainult minu tädi Ellen”. „Strata”, 2020. 208 lk.

  Kirjutasin selle loo viimast versiooni siis, kui sain teada, et Mudlumi raamat on saanud Kulka proosapreemia. Paar nädalat enne seda olin „Sirbi” jaoks kirjutanud žüriiliikme kimbatusest küsimuse ees, mis on ilukirjandus ja kus on tema piirid. Ma saan aru, et sellega pole tegelikult mõtet oma pead vaevata. Aga ikkagi. Viimased paarkümmend aastat on eesti kirjanduse lausa matnud enda alla nähtus, mida on kõige enam nimetatud mälukirjanduseks. Olgu suvalises järjekorras hulk nimesid: Kaplinski, Vaarandi, Tarand, Kõiv, Mihkelson, Laretei, Luik, Mutt, Kross, Mihkel Raud, Park, Tungal, Sauter, Õnnepalu, lisaks lugematu hulk mälulookorjanduste tekste.

  Selle tekstimaailma piirid on hämaruse peidus. Seda võib heal juhul vaadata kui suurt perekonda, milles isa on natuke sarnane tütrega ja see omakorda tädiga, Kaplinski natuke Kõivuga ja Kõiv Mihkelsoniga ja Tarand Kaplinskiga ja Sauter Rauaga ja nii edasi ja edasi.

  Ma olen kunagi (aastal 2009) paigu­tanud mäluraamatuid kahele skaalale: mäleta­mine vs. unustamine ja paljas­tamine vs. vaikimine-varjamine. Ja proovinud leida neile kohta ka ilukirjanduse-mälestuste joonel, kus üheks otsaks sobivad kas või klassikalised romaani tunnusjooned ja teiseks nende puudumine: sündmuste arenguliin vs. selle puudumine (see ei tähenda, et romaan peaks oma sündmusi „õiges” järjestuses läbima); tegelased, kes tõusevad iseendast kõrgemale ja on millegi/kellegi üldisema esindajad vs. tegelased, kes esindavad lihtsalt iseennast; kujundid ja laiemalt kirjanduslik keelekasutus vs. neutraalne üldkeel.

  Mudlumi raamatu tegelased on tädi Ellen, ema ja äratuntavalt Mudlum ise. See on rõhutatult kolme naise maailm, milles mehi peaaegu ei ole. On mõned korrad nimetatud poeg, on kirjutaja nimetud elukaaslased, on mõned remondimehed, kusagil on veel isa ja Elleni elukaaslase Juhan Smuuli varjud. Aga need kuuluvad väljapoole.

  Teisalt on see rõhutatult era-/argielu maailm, mis otse tõrjub avalikkust. Kodust väljaminek on selles maailmas suur sündmus ja sama suur hirmutus. Muidugi on igas inimeses midagi ühist-üldist, aga raamatus ei saa neist naistest üldistatud kujusid. Veel enam, Mudlum mu arust otse hoidub sellest. Ka antakse lugejale kiiresti teada, et tema ootused leida raamatust näiteks Smuuli, ei ole määratud täituma. Kunagi hiljem, ja vaid hetkeks, ilmuvad eesti filoloogist ema kuulsad kursusekaaslased Marju Lauristin ja Mari Tarand, kes toovad küll rõõmu, aga on siiski otsekui märgid ema viltu elatud elust.

  Pole ju hullu. Nii Ellenis kui ka emas on kindlasti ainest n-ö suureks romaaniks. Kummalised inimesed ja nurjunud elud on ju alati suurte romaanide aines. Eriti sellised nagu pidevalt üle hulluse piiri liikuv tädi Ellen ja tema elu. Või kas või psühhoanalüütilist mõõdet võimaldav Elleni armastus kirjutaja poja vastu. Aga Mudlum tõmbab siin rõhutatult joone vahele. Selles raamatus ei ole mingit lugu. On vaid pisikeste lugude killud.

  Laiemas mõttes hoiab Mudlum üldse inimestega distantsi. Tema elu on asjade maailmas. Kui lugu otsida, siis see on lagu­nevates majades ja majad on neis lagunevate elude märgid. Nii võiks see olla lagunemise raamat, aga mitte ainult, sest asjad jäävad ellu, kuigi vaid mälus. Kokku on see Mudlumile eriomaselt kirjelduste kaskaad, millesse lõpu poole lõikuvad lühi­kesed mõtisklused ja arutlused.

  Mudlum kirjutab muu hulgas sellest, kuidas ema vihastas tema eelmise raamatu peale, sest seal oli kirjutatud äratuntavatest inimestest ja lisaks ema arvates valesti nii sisult kui keelelt (filoloog!). Aga Mudlum ei jäta. Kirjanduspreemia nominentide intervjuus1 ütleb ta otse, et on hoiatanud inimesi, et „kõik, mis sa ütled, võib kunagi kuskil ära kasutatud saada”. See tuli kuidagi tuttav ette. Just. Ülo Tuulik tsiteerib Juhan Smuuli, kes palub Tuulikut, et see oma lugusid talle ära ei räägiks, sest tal on varga kõrvad. Mudlumil on ennekõike varga silmad. Ta varastab asjade pilte.

  Tegelikult on selles raamatus kaks omavahel põimuvat raamatut. Esimene võiks kanda pealkirja „Minu tädi Ellen” ja teine „Mitte ainult”. Viimasesse mahuvad kirjutaja ema ja kirjutaja ise. Esimene valitseb raamatu algust, teine selle lõppu.

  Need raamatud on peaaegu vastandid. Tädi Elleni lagunev majamaailm on täis kirevaid värve, lõngu, niite, pitse ja satse, aristokraatlikult mõjuvat peenust ja kauneid välismaiseid asju. Seda maailma valit­seb Elleni oskus, täpsus ja ülikorrektsus. Autor mäletab neid asju detailideni ega väsi lõputult ja üha korrates kirjeldamast, kuni detailid muutuvad asjadeks iseeneses, kaotavad oma seose terviku, inimese ja ajaga. Mudlumi mälu ei otsi nagu Madis Kõivu oma seinalt varju tagant tõelist lampi, ta lihtsalt mäletab. Muidugi tekib kahtlus, kui palju inimene tegelikult mäletab ja kui palju ta on juurde pannud ehk paljundanud mäletatud head oma mõttes. Aga lugedes on selline mälu otse hirmutav, kuigi neid kirjeldusi saadab refräänina pidevalt korduv mõte sellest, et see kõik oli üle mõistuse ilus.

  Ema ja „minu” maailm, „mitte ainult” maailm, on Elleni maailma vastand. See on täis pigem koledaid asju. Või vähemalt ilu puudumist. Ema ja enda asjadel ei ole ka sellist värvide kirevust, nad kaotavad oma sulestiku ja on lihtsalt asjad. Iseendast kirjutamine kuulutatakse igavaks, omaenese elu ebahuvitavaks ja depressiivseks. Selles maailmas kaob ilurefrään. Kui otsida mingit sümbolit, siis selle maailma pildiks võiks olla pusserdis. Koos iluga kaovad ka detailid ja mälu. Järsku ei mäletata läbi kukutud eksamit, faktid lähevad segi (koerakuut!), jääb vaid tunne. Ilmuvad laused stiilis „ei mäleta täpselt” või tüdinud „ah eks ole juba kõneldud ka”. Ega ei saagi öelda, kas kirjutaja ei mäleta, ei soovi mäletada või lihtsalt libiseb ebameeldivast üle oma õigusega vaikida. Miskipärast meenub Debora Vaarandi, kelle hiilgav detailimälu kadus mälestustes nagu kaevu, kui teemaks tulid nõukogude aja alguse halvad valikud.

  Ka kõnelejaid on selles raamatus kaks, kuigi mõlemad on Mudlumid. Tädi Elleni raamatu Mudlum on laps. Täpsemalt, tüdruk, kes vaatab talle peenena näivat maailma ihalevate silmadega. Isegi ilu sõnastamine käib siin lapselike lausetega. Ma ei tea isegi, miks, aga meelde tuli Elin Toona kunagise „Lotukata” (1969) lapsemaailm, kuigi see räägib hoopis muust ajast ja kohast.

  Samas on see müürilille maailm, tüdruku, kes istub kogu peo seina ääres, käe ümber Elleni suur kullast käevõru. See on suur tahtmine olla peen nagu Tallinna preilid, aga kuidagi mõjub kõik kokku kodu­kootuna, kui soovite, provintslikuna. Ja nii hakkab tunduma, et need detailid ja pidev korrutamine, kui ilus see oli, on millegi kaheldava üha uuesti kinnitamine iseendale, kuni sellest saab mälutõde.

  „Mitte ainult” raamatus kõneleb ära­tuntavalt keskealine või isegi vana, väsinud ja resigneerunudki inimene. Ja tagantjärele tekib tunne, nagu olnuks kõik eelnev Elleni maailmast kirjutamine ainult enda elu eemale ajamine, mis lõpuks siiski tuleb. Aga samas on see lõpp siiski rahunemine, leppimine ja endale aru andmine, et inimene ei saa muuta seda, mis ta on, ja oluline on tunda ära oma loomulik koht selles ilmas. See oma koha äratundmise lugu on kuidagi väga tuttav, see on vana hea Eesti fatalism, mida on kujutanud kas või Oskar Luts oma tagahoovi-inimestes.

  Elleni raamat on imetluse raamat, ema ja enda raamat kisub kohati kättemaksu raamatuks. Ei, see pole avatud kättemaks, see on vaikne ja varjatud kättemaks. Vaikselt, aga siiski paistab sealt välja see vihkamise ja armastuse spiraal, mis eraldab ja ühendab ema ja tütart ja kahte omamoodi nurjunud elu, mida tagantjärele lahatakse. Kuigi lõpus saabub kaastunne, arusaamine, et armastus tuleb läbi asjade, mida on antud või tehtud armastusega. Aga koos kaasaega jõudmisega muutub raamat ka igavaks, tüütuks. Tekst muutub miskipärast piinlikuks (vähemalt minu meelest), just nagu vaataks lukuaugust ja kuulaks neid kaklevaid hääli. Otsekui vanainimes­e hääl kostab neist lausetest („Küll ta oli ikka ka üks hea koer”, lk 164) ja peatükkide lõigud meenutavad vanainimese telefonikõnesid. Midagi tuleb meelde, ja siis võtab selle ette. Ja siis jälle midagi.

  Mudlumi raamatu teebki huvitavaks keel. See on kirjalik rääkimine. Ma ei ole ammu lugenud teksti, milles oleks korraga ja koos nii palju suulise spontaanse süntaksi võtteid. Siin otsib kirjutaja kogu aeg paremaid sõnu. Siin on eelteemad ja pöörduvad laused: „Aga see kohvijoomise komme, ma arvan, nad polnud keegi kuulnud ka, et inimene peab vett jooma.” (Lk 153.)2 Siin on täpsustusjätkud ja portsjonite kaupa ehitatud lõputud, üle piiride jooksvad laused: „Ta oli palju Muhus ka, see taks, emale seltsiks, teda oli raske transportida haiguse pärast, ma vahepeal mõtlesin, et jätangi ehk, kaks põdurat koos.” (Lk 164.) Siin on suulise keele moodi tehtud kiillaused: „Selle trimmeri – Hecht on ta nimi – selle ma ostsin ise mõni aasta tagasi” (lk 161). Siin on loendid ja laused, mille otsad ei lähe kokku: „Nahkhiirevarrukaid tehti ja raglaane ja palmikuid olen pusserdanud ja pitsikirja, kõike.” (Lk 152.) Siin on pikad lauseketid, mis on jutustuse võte, aga siin kasutusel ka kirjelduses, nii et kirjeldusest saab otsekui sündmus. Muuseas, Mudlumi armastatuim sõna paistab olevat „ja”.

  Mudlum armastab lõikude üllatavaid lõpulauseid, mis võtavad kokku, annavad hinnanguid või pööravad öeldu uue nurga alla. Nagu kunagine Mihkel Mutt, kelle laad meenus mitmel puhul.

  Aga ka keel läheb otsekui kaheks. Elleni osa keel on hõrk. Kirjutaja valitseb keelt ja selle rütmi. Aja jooksul muutub lause üha spontaansemaks ning suulised laused saavad üha suurema võimu. Rütm kaob käest, spontaanne lause hakkab otsekui valitsema kirjutaja üle. Laused hakkavad venima ja muutuvad tüütuks. Siin kaob hõrkus ja lapsetunne. Tekst muutuks otsekui juhuslikuks, fragmenteerub. Assotsiatsioonid viivad uue teemani. Peatükid muutuvad juppideks, milles on koos poolmälestused ja päevikumärkmed. Ühesõnaga, lumm hajub.

  Kokkuvõttes on need mälestused, millest suur osa tuleb minuvanusele väga tuttav ette. Kõik need omaaegsed uskumused ja maatööd üle viiekümne aasta tagasi ja muu, kuni selleni, kuidas korralikult lõngakera kerida (õpetus on lk 137). Aga üldiselt valitsevad seda raamatut ikka detailid. Muidugi muutub detailsus mingil hetkel väsitavaks. Minul sai esimest korda jõud otsa leheküljel 35. Ja siis tuli mulle pähe mõte, et kas ma loeksin 200 lehekülge teksti läbi ka siis, kui see tädi Ellen ei oleks Smuuli kunagine elukaaslane. Teisisõnu, ei oleks tegelane, kellega mul on mingid tugevamad sidemed ja seosed kui suvalise tädiga Tallinnast. Ja sain aru, et vist mitte. Ma loeksin seda novelli mahus kindlasti. Aga see oleks piir.

  PS. Ma lugesin ja tegin märkmeid ja jõudsin siis viimase peatükini, kus autor hakkab minema otsesõnu raamatust välja, ellu. Seal leidsin, et mu märkmed olid suures osas juba kirjas. Siis tuli lõpp, sümboolne otsekui Mati Undi „Tühirannal” ja otsekui vihjav, et kõik see kokku võinuks olla ka lihtsalt unenägu: „Magan sügavalt ja raskelt nagu vanajumala selja taga.” (Lk 207.) Mälestustest ei saa ju teada tõde, vaid… Jah, mida sealt siis teada saab? Seda, mida inimene tahab uskuda, loota ja armastada.

  1 Kirjanduspreemia laureaat Mudlum: kirjutades mõtlen eelkõige enda probleeme selgeks. ERR-i kultuuriportaal 14. III 2021.

  2 Tsitaatides siinkirjutaja kursiivid.

 • Kris Moor/ Wikipedia

  Proosa 16.04.2021

  Sitasitikas kõrvaaugus

  ants

  Maimu Berg

  Foto: Kris Moor/ Wikipedia

  Oli kevadine pealelõuna, kui Hints mulle tööle helistas ja mind „Volgasse” sööma kutsus. „Volga” oli omal ajal Tartu parim restoran, salapärase õhustikuga, mida aitas süvendada Nikolai Willeri kavandatud ja Jaan Puustusmaa valmistatud hilisjuugendlik vitraaž restorani laes.

  Hints istus tühjas saalis klaaslae soojas kumas koos kõhnapoolse tõmmu mehega. „See on Hector, vana sõber,” teatas Hints, mispeale tumedavereline, tumedate läikivate silmadega lüheldane rohelises maamehekampsunis mees püsti tõusis, mu kätt surus ja pomises: „Hector,” ning vajus tagasi seljankat helpima. Panin tähele, et supp mehe taldrikus oli paks ja rammus, mitte selline lurr, nagu meile Ainoga eelmisel nädalal siinsamas ette oli kantud.

  Me polnud Ainoga paadunud restoranilõunatajad, selleks nappis rahagi, ja ega me tihti kohtunud ka, aga sel päeval, Lenini 100. sünniaastapäeval, mis juba aasta otsa oli lakkamatult kõne all olnud ning mille nimel oli suuri töövõite saavutatud, võis ju restorani sööma minna. Seda enam, et Tartu raekoja fassaadil rippus pikemat aega hiiglaslik palakas Lenini fotoga, otsekui ennustus, et õigel päeval hakkab midagi juhtuma. Omal ajal üsna tuntud pilt, Nõukogude impeeriumi rajaja nn inimlikust poolest, kus Leninil on soni peas, käsi kõrva äärde tõstetud, näol poolik naeratus, lõua all kidur habe. Vladimir Iljitš Rae­koja platsil, kitsaste kavalate kalmõkisilmade kõõritava pilgu ja omamehelikult viipava poosiga justkui kutsus rahvast lähimasse restorani oma sünnipäevale. Tänapäeval on mõnel pool restorani uste ees samasuguse ilmega standardsed puust kelnerikujud, kandik käes, salvrätik käsivarrel.

  Nii me siis sõimegi 1970. aasta 22. aprillil Ainoga „Volgas” lõunat. Ajal, kui üle kogu riigi jagati tublidele töötajatele Lenini mälestusmedaleid, meile neid ei jätkunud, lürpisime vesist seljankat, mälusime pekist, imeõhukeseks tambitud ning paksult saiapuruga paneeritud kõrbenud lihatükki, mida nimetati karbonaadiks, ja magustoiduks helpisime kohupiimakreemi kisselliga.

  Kui kelner meile arve esitas, tegin suured silmad ja küsisin, kas ikka tõesti tuleb maksta. Täna! Kas siis sellisel tähtsal päeval, mida oli nii kaua oodatud ja millest nii palju räägitud, ei pakugi kõik söögikohad üle kogu „suure kodumaa” tasuta lõunaid? „Te ei mõtle seda ometi tõsiselt?” päris kelner, keda ärritas võimalus, et tal tuleb hakata jaburate kundedega vaeva nägema. „Muidugi mõtlen,” teatasin kõlaval häälel. Häbelik Aino lõi oma suured sõstrasilmad maha, märkas, et tema magustoidukausikeses on veel pisut kreemi, ja asus seda närviliselt kokku kaapima. „Meile ei ole mingit korraldust antud,” teatas kelner külmalt ja nihutas arve mulle lähemale. „Mis siis, te peaksite ise taipama, et sellisel päeval tuleb rahvast tasuta toita!” – „Makske ära ja jutul lõpp. Mingeid tasuta toitmisi ei ole, me ise peame teie arve kinni maksma, kui te tasumata jätate.” – „Miks teie? Riik maksab! Lenin tasub!” – „Mis Lenin! Jätke loll jutt, kui te ei maksa, kutsun miilitsa.” – „Miilitsa!” karjatasin dramaatiliselt, „Suure Iljitši sajandal sünnipäeval! Sel päeval miilits üldse ei töötagi. Sest keegi ei tee niisugusel tähtsal päeval kurja.” – „Teie ju teete!” kõrgendas kelner häält. „Makske ära, või ma kutsun administraatori!” – „Kutsuge!”

  Kelner vuhises minema ja oli natukese aja pärast tagasi koos toonastele restoranisõpradele hästi tuntud daamiga, kes kandis musta liibuvat mini­kleiti, mis ta lopsakad vormid ja ümarad põlved – küllap nende eest ülendatigi ta ettekandjast administraatoriks – hõrgult näha jättis. Peas oli varases keskeas naiste­rahval moodne kõrgeks puhvitud ja tugeva tislerilakiga surnuks töödeldud juustest soeng, mis andis teada, et juuksur on administraatorile omainimene, kelle juurde ta pääseb vajaduse korral iga kell. „Nii,” ütles administraator reso­luutselt ja põrnitses meid kahtlustavalt. „Milles seisneb intsident?” – „Arve tasumises. Või pigem tasumata jätmises,” sisistas kelner. „Need naised…” Administraator sundis ta käeviipega vaikima ja pöördus meie poole, mina aga ulatasin daamile naeratades 25-rublase: „Sellest peaks piisama.” Hetkeks administraator kangestus, raha ei võtnud, siis aga nähvas kelnerile, kes seisis alandlikult võimuka naisterahva selja taga: „Kasseeri tütarlastelt raha sisse, ära tekita asjatut intriigi!” Kelner haaras mult raha, tormas sõna lausumata seda vahetama, naasis alles tüki aja pärast ja viskas vihaselt tagastusraha lauale. Administraator, kes oli vahepeal teinud asja naaberlauda teenindava ettekandjaga, pöördus nüüd meie poole säravaima ametinaeratusega: „Ma loodan, et see intsident on nüüd klaaritud.” – „Muidugi,” vastasin mesimagusal häälel, „kui siin üldse oligi mingit intsidenti.” Ja me läksime Ainoga garderoobi, kus meile juba kaugelt ulatati meie moekad minipikkuses, kuid paksult vateeritud talvepalitud, tänapäeval pigem jope vurhvi.

  „Miks sul seda vaja oli?” imestas Aino tänaval. „Neim,” ütlesin lühidalt. Ei viitsinud seletada, et seesama kelner polnud lasknud meil ühel restoraniõhtul Hintsuga tantsima minna, sest mul ei olnud kohustuslikke peokingi, vaid pika säärega saapad. Moodsad defitsiitsed sukksaapad, mitte mõned „Kommunaari” kotad. Giidina Tallinnas töötades välisturistilt saadud. „Kättemaks on tõsine asi,” oli taibuka Aino napp vastus.

  Ja sellessamas restoranis istusin taas, ikka oma sukksaabastes, Hintsu ja vagura Hectoriga, kellega Hints värskendas sõprust sõnaahtralt mehelt oma eufoo­rilise lobaga juttu välja kiskudes. Sellest varakevadisest koosistumisest said alguse meie külaskäigud Hectori koju.

  Esimene kord on mul hästi meeles. Neil aegadel oli vähestel auto, reisiti bussi ja rongiga, ja nii me sõitsimegi ühel hämarduval kevadõhtul bussiga Hectorile ja tema perele külla. Buss meid päris kohale ei viinud, Hector ja ta kahest pojast noorem, 12-aastane Tanel olid meile autoga vastu tulnud. Poiss istus roolis, blondid lokid õlgadel lainetamas. Isa tundis poja üle muhedat uhkust.

  Hectori pool mõistsin, miks mees oli nii vaikne ja häbelik. Tema proua Lucy (Lucy in The Sky With Diamonds!), J linnakese tähtsamaid tegelasi, oli tõeline matroon, suurt kasvu, lüheldasest Hectorist pool pead pikem, antiikaja roomlanna õilsate näojoonte, kuid haiglaselt kottis silmaalustega, lopsaka suu ümber pidevalt värelemas põlgliku naeratuse vine, heledates silmades tüdinud pilk; aeglaste liigutustega, mis aga ei tähendanud laiskust, pigem väärikust.

  „Sai teeb paksuks?” imestas ta oma lohiseval häälel, nihutades saiakeste kausi otse minu nina alla, kuigi ma polnud midagi kurtnud paksuks minemisest või väljendanud oma vastumeelsust saiakeste vastu. „Jama! Mismoodi, kui selles on vaid natuke jahu ja vett,” jätkas Lucy kindlameelselt. Teda oleks pidanud laskma dieeti pidavatele neiukestele rahustavaid loenguid lugema. Hiljem klatšis ta salvava vaimukusega Hintsu ja enda ühiseid tuttavaid, huulil kõigeteadja üleolev muie. Millegipärast pidas Hints vajalikuks mulle sosistada, siis kui Hector ja Lucy korraks toast lahkusid, et Hector on tegelikult kõva ärimees – tol ajal nimetati neid spekulantideks –, kellel olla kõrvalehüppeid. Polnud keeru­line Hectori-sugust nääpsu meest hüplemas kujutleda.

  Õhtul mängiti bridži, mida mina mängin küll hasardiga, aga huupi ja läbimõtlematuid pakkumisi tehes. Lucy, kes jumaldas bridži, turtsus vihast ja kui jõudis koju vanem perepoeg Heldur, tõsine ja ennast täis 16-aastane, isa moodi tõmmu, nooremast vennast mehisem, vahetati minu koht bridžilauas kii­resti välja ning ülejäänud seltskond, Hints kaasa arvatud, ohkas kergendatult, et pääseb tõelise mängu manu. Makilt tuli muusikat, muu hulgas üks Tom Jonesi laul, mis mulle tol ajal hullupööra meeldis, aga mida ma ei saanud rahus kuu­lata, sest bridžlejad tegid suurt kisa. Hiljem selgus, et Jones oli juhuslik, Hector hindas tegelikult biitleid, liverpoollased üürgasid neil peaaegu vahetpidamata ja Lucy tavatses aeg-ajalt täheldada: „Võeh, biitlid! Määgivad nagu lambad. See tuleb geenidest. Küllap olid nende tarastamisest vaevatud esivanemad lammastega vahekorras.”

  Siis imbus tuppa ka Tanel, blonde lokke tal enam polnud, ta oli paruka peast võtnud ja keerutas seda nüüd käes, huulil samasugune muie nagu ema Lucyl.

  Veel mitmeidki õhtuid veetsime Hectori ja Lucy kodus, aeg-ajalt oli seal ka teisi külalisi, nende hulgas vägagi värvikaid, nagu üks tähtis direktor, ei mä­leta enam, millise asutuse, kes väitis ennast olevat täiusliku meesterahva. Mehe täiuslikkus avaldus arvudes: kaal, pikkus ja vöö ümbermõõt olid kõik väljendatavad sama numbriga. Ühel õhtul, kui saali kamina ette oli kogunenud suurem seltskond, teatas direktor, et ta lips on läbi, võttis selle kaelast ja heitis põlevasse kaminasse, mispeale kõigil seltskonnas viibivatel meestel oli samuti lips läbi, kaminas kärssas kenake hulk kaelasidemeid. Kuid ainult direktoril oli asjaga tõsi taga: järgmise päeva varahommikul pani ta kaela oma viimse lipsu – poos ennast üles. Hints seletas, et suitsiidi põhjuseks olid mingid kahtlased mahhinatsioonid, mis ähvardasid direktorit pikkadeks aastateks vanglasse saata. Võimalik oli koguni surmanuhtlus. „Hector on ka asjaga seotud,” teatas mu mees, „aga tema vingerdab ennast välja. Ta on nii ausa ja tagasihoidliku moega, et teda jäädakse uskuma.”

  See oli tõsi, kord oleksime lähedal asuval järvel röövpüügiga peaaegu vahele jäänud, kui läksime ühel jahedal udusel päiksetõusueelsel hommikul Hectori salaja vette poetatud põhjaõngi välja võtma. Kalakaitsjate paat tiirutas lähedu­ses, Hector konutas meie paadis, õngeritv peos, masenduses nägu peas, kur­tes, et kala ei näkka. „Tõin sõbra koos naisega aovalgel järvele, saavad ehk natuke värsket kala linna kaasa võtta, aga kala pole.” Inspektor ulatas õnnetule oma paadist kimbukese ahvenaid. Kui õhk puhas, viskas Hector ahvenad järve ja asus põhjaõngede kallale – saagiks oli poolsada angerjat, mida kirurgist Hints tükk aega kaevu ääres rookis, tundes sellest veretööst silmanähtavat mõnu. Angerj­ad keerdusid ta käsivarte ümber, roomasid jalge ees, nii et ta nägi välja nagu tagasihoidlikest madudest ümbritsetud Laokoon, tõsi, ilma poegadeta, sest lapsi meil Hintsuga polnud.

  Päev oli korda läinud, Hector oli meile kinkinud kauni, kergelt uduse varahommiku peegelsiledal järvel, mis oli mulle, kuivamaa inimesele, muljet avaldav nägemus.

  Teinekord viis Hector meid vaatama oma värskelt valminud maja O linnas. „See saab Heldurile,” teatas ta häbelikult naeratades. „Aga Tanel?” pärisin mina, Hectori ja Lucy noorem poeg oli mulle miskipärast vanemast sümpaatsem. „Tanel peab leppima Riia korteriga,” pomises Hector, punastades mõttest, et ma võiksin teda mingiks hangeldajaks pidada. „Miks Riia? Miks mitte Tallinn?” „Aga mõtle, kui ajad peaksid muutuma,” sosistas Hector. Kehitasin õlgu. „Kui ajad peaksid muutuma, siis on poisil korter välismaal, saad aru.” Ma kohe ei saanud. Kui sain, siis arvasin, et veel uhkem oleks ju korter Moskvas või Leningradis. „Hull, kui ajad peaksid muutuma, siis Venemaa…” Hector lõi käega, ta oli niigi ülearu lobisenud.

  Peagi läksin Hintsust lahku, kolisin Tartust ära ja kaotasin sideme Hintsu sõpradega, kaasa arvatud Hectori ja Lucyga. Eks vahel harva ikka mõte nendele läks, aga mitte kuigi aktiivselt, igatahes ei ilmutanud ma tolle abielupaari saatuse vastu aktiivset huvi. Ma ei teadnud, mis oli saanud poegadest Heldurist ja Tanelist, kes pidid juba olema keskealised mehed, kuidas veetsid Lucy ja Hector pensionipõlve või kas liikusid nad hoopis teispoolsuses.

  Jah, kolisin Tartust ära. Kui lihtne oli see kolimine, sest neil vaestel aegadel mul peale raamatute ja seljariiete suurt midagi polnudki. Pisut mööblit: väike puhvetkapp, kaks Eesti-aegset tooli, rüiuvaip, kohviserviis, mõned pildid, need kõik jätsin kerge südamega maha.

  Hoopis teine asi oli kolimine aastaid hiljem, kui olin endale hankinud ük­siku inimese seisukohalt täiesti mõttetu massiivse magamistoakomplekti, arutul hulgal raamatuid, millest kahte kolmandikku polnud ma kindlasti läbi lugenud ega kavatsenudki lugeda, mitu maali, hunniku reisidelt kokku ostetud suveniire ja biblosid ja kõige selle tarvis kappe ja riiuleid, ning lootuses oma sõpradele aeg-ajalt lõunasööke pakkuda veel suure söögilaua, kaheksa massiivset tooli ja tubli leivaahju mõõtu puhvetkapi, kolm serviisi, rääkimata tiibklaverist ning paraja metsasalu jagu igas suuruses sukulentidest hiigelpottides. Korter ägas selle rohkuse all, mind mõneks ajaks vallanud tuhin üleelusuuruste asjade järele oli ikka täiesti mõtlematu, sest mu töökoht võõramaa linnas oli aju­tine nagu ka üürikorter, ja vanal kodumaal, kuhu nüüd tuli tagasi minna, ootas mind ees väiksem eluruum, mis hoolimata sellest, et ma palju asju ära kinkisin või lihtsalt minema viskasin, sai mööblit, raamatuid, suuri taimi ja suve­niire nii paksult täis, et mõtetele seal enam paika ei jätkunud. Meenutas Hintsu kunagist poissmehekorterit, kus tühjaks joodud pudelite vahelt lookles üks tee sängi, teine kempsu ja kolmas välisukseni, kõige kohal heljumas hapu­kas õllehais.

  Jätsin kastid raamatute, nõude, riiete ja biblodega lahti pakkimata, põrandavaibad rulli, ostsin endale reisi Euroopa mereäärsesse lõunanurka ja sõitsin ära, süda valutamas toataimede saatuse pärast. Olin need enne ärasõitu lausa vette uputanud lootuses, et ehk peavad vastu.

  Aga lõunas ununesid tühised mured. Ometi kord oli mul hotellituba, millega olin täiesti rahul. Merevaatega, suurest heledast elutoast mattklaasustega eraldatud hämara magamisruumiga, korraliku rõduga, kus oli mõnus päeval päikese käes logelda ja õhtul rannapromenaadil jalutajaid vaadates veini limpsida. Armastan üksinda reisimist ja ega mul tegelikult reisikaaslast kuskilt võtta olegi, mistõttu olen endale sisendanud, et üksi ongi kõige parem, kuigi kulukam. Lendasin Stockholmi kaudu, sest mulle ei meeldi teha pikki reise koos kaasmaalastega – väike rahvas, kõik on kuidagi omavahel seotud, kui mitte sugulased, siis hõimlased või tuttavate tuttavad. Kunagi ei tea, kellele sa millega vahele jääd. Kodumaast kaugel tahaks selle mikromaailma unustada, nii et tõmbun alati kõrvale, kui välismaal emakeelt kuulen või mingit rühma kodumaiseid turiste kohtan. Eestlased võõrsil pole just sümpaatsed, käituvad enamasti ebaloomulikult, praalivalt, elades välja tillukese rahva, kidura riigi ja oma hiljutise vaesuse komplekse. Meenub salgake inetuid keskealisi eesti naisi Ateena tänavakohvikus, jalas kannikaid paljaks jätvad šortsid, asusid nad kohvikulaudu kokku lükkama, ise käratsedes ja naerdes. Teised külastajad vahtisid neid põlgusega.

  Selles hotellis ei olnud mulle kaasmaalasi silma hakanud, hommikusöögil askeldasid mune, peekonit ja ube ahmivad britid, Brötchen’itele ülipaksu võikihti peale määrivad ja marmelaadi koos Brie juustuga kugistavad sakslased, moosiga putru vohmivad rootslased-soomlased ning suuri söömata toidu­kuhje taldrikule järele jätvad venelased, kes kõik tegelikult meeldivad mulle eestlastest veel palju vähem.

  Aga siis, ühel hommikul, kui ma oma rõdul napis pidžaamas võimlesin, tundus mulle, et naabernumbrist kuulukse nagu eestikeelset juttu. Lootsin, et mu kõrvad petavad mind, aga ei, naabertoast kostvate maskuliinsete naeru­pahvakute peale ilmus rõdule lühikestes pükstes noormees, tagus rusikaid vastu kintse ja karjus läbi naeru puhtas eesti keeles: „Türa, ma’i või! Türa, ma’i või!”

  Roppude sõnadega on mul lapsest saati isevärki suhe. Kui vanemate kuuldes juhtusin ütlema „kurat” või „raisk” – enamaks ma polnud võimeline –, käskis isa mul suu puhtaks loputada. Läksin kraani juurde, kus joomiseks seisis hele­sinine tass kuldse kirjaga „Emale”, ja loputasin kuulekalt suud. Seda tassi ma ei sallinud. Õues teiste lastega mängides ja kooliski õppisin tundma mõnin­gaid tähtsamaid nimisõnu, ka mõned olulised verbid said selgeks, aga ega ma neid kunagi kasutanud. Üksvahe oli terve Tallinna linn täis kriidiga joonistatud, mulle arusaamatut kujundit – otsekui mingi hulkjalgne ovaalne putukas, keskel kriips. Alles hiljem taipasin, et joonistaja elas ilmselt välja oma igatsust naiste­rahva järele. Kirbelt kusehaisulise puust bussipeatuseputka seinalt lugesin kord sõnu „türa” ja „puts”, aga nende täpset tähendust ei teadnud kuni keskkooli lõpuni. See ei takistanud mind siiski ülikooli eesti filoloogiat õppima pürgida. Aga ropendamist väldin ma nüüdki, kui kõik eestikeelsed vastavad sõnad selged ja mõnes võõrkeeleski tuleksin kenasti toime. Enamasti hoidun neid kasutamast, kuigi praeguseks on toonastest tabusõnadest saanud igapäevased käibefraasid, mis ei tarvitse sugugi olla kõneleja labasuse või vähe­se harituse näitajad nagu vanasti.

  Olgu kuidas on, aga midagi head emakeelsest naabrusest oodata polnud. Noormees rõdul lõpetas naermise ja jäi rõdupiirdele nõjatudes ringi vahtima. Mõtlesin vaikselt tagasi tõmbuda, aga ta oli mind juba märganud, noogutas viisakalt ja isegi naeratas. Midagi tuttavat oli ta tõmmukas näos, tumedates silmades ja noore mehe kohta liiga kottis silmaalustes. Küllap olid naabertoa elanikud veetnud lõbusa öö, aga õnneks mitte minu toa kõrval, seda oleksin ma ju kindlasti kuulnud.

  Naabruses läks üha lärmakamaks. Lasin vanni vett täis, kümblesin luksushotelli küürimisvahendite sulnistes lõhnades, see rahustas. Kui ma lõpuks veest välja ronisin, ennast mõnusasse hommikumantlisse mähkisin, pehme froteerätiku märgadele juustele keerasin ja näo sisse kreemitasin, lõdvestusin täiesti, kõrvalt kostvad hääled ei häirinudki enam.

  Pärast uinakut lõin enda üles – ka vanainimene peab vähemalt püüdma hea välja näha – ja tõttasin linna peale. Käisin muuseumis, sõin tänavakohvikus lõunat, vaatasin promenaadi ääres pingil istudes ilusaid inimesi ja tundsin, et mida lähemale õhtu jõuab, seda suuremaks paisub mu äng. Mõte, et tuleb minna tagasi hotellituppa, tekitas vaata et hirmu.

  Hämardus, lõunas läheb ju kiiresti pimedaks, tegelikult läkski üsna kohe pimedaks, promenaadil õhtustes tualettides jalutajate näod muutusid lampide valgel elututeks maskideks, see süvendas veelgi mu surutist. Kuskilt tuli väike koerake nagu päästeingel, hüppas mu põlvedele ja hakkas mu nägu lakkuma. Surusin ta enda vastu, aga juba hüüdis raugahääl: „Lucy, Lucy”, ja kutsuke kargas sülest maha ning väntas oma lühikestel kõverkoibadel vastiku lahja pika kolbaga kiilaspäise vanamehe juurde. Lucy? Tundsin vist kunagi üht Lucyt. Mõtlesin reinkarnatsiooni võimalustele: kas teises elus võib oma nime üllatavas seoses tagasi saada? Kui olin väike, suvitasime talus, kus naabrinaisel oli lehm nimega Maimu. Vähe sellest, tal oli ka lehm Lembit, just Lembit, mitte Lembi, ja kõva kuulmisega mees, kellega suheldes oli naine arendanud endale kõlava kaugele kostva hääle: „Maimu, va lojus, püsi ometi paigal!”

  Lonkisin tujutult hotelli poole, mereni jõudes võtsin jalad paljaks ja kõndisin rannaäärses madalas veel, läksin oma hotellist mööda, aken mu toa akna kõrval oli pime, sammusin edasi, sinna, kus lahesopp lõppes müüriga, millele oli kinnitatud jumalaema kuju. Palvetasin. Inimesi peaaegu polnudki. Jubeda verekuu pealetükkiv valgus peegeldus vees ja kaluripaatidel – keegi käis selles suurte hotellidega palistatud lahes kalal, kalastas samasuguste lihtsate võrku­dega nagu ükskõik kus mujal rannakülas! Nagu jüngrid! Kuid ainult salamahti. Paatidel pidi olema elektrimootor, et varahommikul merele minejad kallist raha välja käinud magajaid üles ei ärataks.

  Võtsin pool tabletti Stilnoxi ja pugesin voodisse. Magasin nagu kott, küllap lõ­butsesid naabrid öösel linna peal. Kui hommikul ärkasin, oli kõrval vaikne. Magasin edasi. Kui uuesti virgusin, oli päike kõrgel. Koperdasin rõdule. Kummardasin naabrusse vaatama, kui mu peast miski mööda vihises, nii et karjatasin ehmatusest. Akna alla liivale lendas ümarik kukkel. „Miks sa selle ära viskasid, ma oleks taht süia…” – „Sai teeb paksuks!” – „Sai teeb paksuks,” osatati vastu. „Mu armas vanaema ütles alati, et sai küll paksuks ei tee, mis see sai on, ainult vesi ja jahu.”

  Korraks tundus mulle noormehe hääl sama lohisev, kui oli olnud mu kunagisel tuttaval Lucyl, võib-olla matkis poiss seda meelega. „Eks mine too ära ja pista nahka!” Rõdul, eelmisel päeval nähtud noormehe kõrval, seisis teine, veidi vanem, iseteadev, plaatinablondiks pleegitatud kräsus juustega, otsekui oleks peas tallenahkne müts. Mõnda aega vahtisid mõlemad vaikides all liivarannal lebavat saiakest. Ja mina vaatasin Lucy ja Hectori järglast, olin kindel, et see poiss on nende järglane, püüdes ära aimata, kas see on Helduri või Taneli poeg. Tumedapäine, pisut jässakas, kuid ilmes polnud ei Helduri ülbust ega Taneli irooniat. Pigem mingi lapselik kohmetus.

  Blond noormees tõmbus tagasi tuppa ja ma ei tea, mis mind keelest kiskus, aga pöördusin rõdule jäänud poisi poole: „Lucy, omal ajal juhtiv daam J linnas, on teie vanaema?” – „Jah.” „Kuidas tal läheb?” – „Lucy in The Sky With Diamonds,” vastas noormees, näidates pöidlaga ülespoole. „Ammu?” – „Ikka üle kümne aasta.” – „Ja Hector?” – „Papa elas pika elu, suri alles mõned aastad tagasi.” Ja ilma küsimata, kes ma olen või kuidas ma tema vanaema ja vanaisa tundsin, nooruk naeratas, viipas ja läks rõdult ära tuppa. „Üks hetk, noormees!” hüüdsin talle järele, aga kuulsin vaid ukse paugatust kõrvaltoas. Nii ma ei saanudki teada, kas ta isa oli Heldur või Tanel.

  Panin suvekübara pähe ja päikeseprillid ette, et pühendada päev poodlemisele. Mõtted aga tegelesid Lucy, Hectori ja nende noore järglasega. Guugeldasin. Poiss oli rääkinud õigust, Lucy oli surnud juba varsti pärast millenniumi, Hector aga 91-aastasena.

  „Primark” on valmisriiete firma, mis laseb ka vaesemal rahval moodne välja näha, ja kuigi mul polnud rahaga probleemi ega tegelikult mingit vajadustki uute hilpude, olgu kallite või odavate järele, tundsin mõnu inimeste seas tunglemisest, riidekastides sorimisest, poolmuidu saadavate eri värvi pluusikeste ja toppide endale peegli ees ette riputamisest ja lõpuks ostukotti kokku kuhjamisest. Enne maksmist aga puistasin kogu selle kraami suvalisse kasti ega ostnud midagi.

  Ostukeskuse vastas üle tee oli imposantne kontserdimaja, mida olin juba paar korda külastada jõudnud, õhtusele kontserdile jätkus pileteid. Mängiti mu lemmikut Richard Straussi ja Witold Lutosławskit, kellest teadsin, et ta oli olnud tõeline kõrgklassi härrasmees ja välimuselt erutavalt poolalik. Tema muusika kohta ei osanud ma õieti midagi arvata, aga kontserdi ajal tõdesin, et midagi selles ju on, nii et lõpuks peaaegu nautisin seda. Mängiti tema „Sümfoonilisi variatsioone”. See muusika tahtis harjumist, nõnda et alguses ma ei süvenenud, vaid lugesin kavalehelt kontserdimaja alalise orkestri liikmete nimekirja. Enamasti kohalikud nimed, aga oli ka soomlasi, venelastest ja sakslastest rääkimata. Oli poolakaid, jaapanlasi ja hiinlasi, nime järgi vist isegi üks lätlane, aga eestlasi mitte.

  Kontserdilt mööda mereäärset promenaadi hotelli poole jalutades tundsin nälga, astusin väiksesse kohvikusse, tellisin vahukoorekoogi, suure ja nelja­kandilise, kus vahukoor oli oma kümme sentimeetrit paks ja kaneeliga üle puistatud, meenutades lapsepõlveaegseid lumiseid, liivaga üleriputatud kõnni­teid, ja topeltespresso. Kell oli pool üksteist õhtul. Teadsin küll, et espresso ja priske kook ei lase hästi uinuda, aga maitsevad ju head.

  Hotellitoa laes tukkus suur sinkjasmust putukas. Ma ei hakanud uurima, kes ta on, paistis nagu sitasitikas. Need teatavasti inimeste vastu huvi ei tunne. Kuigi mine tea, kord läks mulle prussakas kõrva. Olen sellest kirjutanud. Aga see siin polnud kindlasti prussakas. Rasvasele koogile ja kangele kohvile vaatamata tundsin järsku suurt väsimust, otsekui oleksid mingid sulid mulle unerohtu kohvi sisse tilgutanud. Kui nii, olin neile tänulik, seda enam, et kõrvalnumbris oli kõik vaikne ja uni sai tulla õigel hetkel.

  Ärkasin õudse karje peale. Vähemalt tundus mulle, nagu oleks keegi karjunud. Vaatasin moblalt kella: 3.48. Oli tulnud ka paar sõnumit, keegi teatas, et on mind pärandusasjade pärast kohtusse andnud. See mind ei erutanud, need vanad pärandusasjad tuurisid aastaid, ikka ilmus kuskilt välja mõni tundmatu sugulane või keegi, kes nimetas ennast mu isa vallaslapseks, et suurest varandusest oma osa saada. Ma lõin selliste asjade peale käega, palkasin advokaadi ja olin siiani kõik need protsessid võitnud.

  Saatsingi sõnumi edasi oma advokaadile. Teises sõnumis anti teada, et mingi leping vajab pikendamist. Läkitasin ka selle advokaadile, loodetavasti oli tal mobla hääletu peal ja ma ei ajanud teda keset ööd üles – või mis see kell seal kaugel kodumaal parajasti oli. Püüdsin uuesti magama jääda, võib-olla jäingi, kui mind äratas eelmisest veel võikam kisa. Jäin ärkvele, peagi kuulsin selgesti, kuidas kõrvaltoas hüüti eesti keeles appi. Ei teadnud, mis teha. Minust vaevalt et kannatajale kasu oleks, aga hädasolijat abitusse olukorda jätta hea kasvatus ei lubanud. Alguses kavatsesin minna rõdule, siis aga hiilisin naaber­toa ukse taha. Imelik, keegi hotellist oleks ju ka nende karjete peale pidanud ärkama ja vaatama tulema, ikkagi viietärnihotell, aga kõik oli vaikne. Kuulatasin ukse taga, seest kostis kummalist korinat. Korraks kaalusin, kas minna oma tuppa tagasi, aga jäin paigale, seda enam, et vaevalt need häälitsused sellega lõppeksid, ees seisis nagunii rahutu öö. Vajutasin lingile. Uks oli lahti. Põrandal lamas Lucy ja Hectori pojapoeg, nägu moondunud, mind märgates keeras ta vaevaliselt selili ja hakkas maas väänlema. Ta kas teeskles või pidi olema suurtes valudes. „Tule taevas appi, mis teiega on! Ma kutsun arsti!” Värisevate kätega haarasin hommikumantli taskust oma mobla, mille olin sinna torganud, ja valisin 112, samal ajal kui noormees minu poole roomas ja mu jalgadest kinni võttis. „Appi, aidake, ma suren!” Tardusin õudsest teadmisest, et ei oska teda aidata. Noormehe käed vajusid mu jalgade ümbert ära, ta tõmbas jalad konksu ja surigi. Tõenäoliselt. Kukal põntsus vastu põrandat ja mulle meenus miskipärast, kuidas Brežnevi kirst, mida lasti hauda siidlintidega, kahe mehe käest lahti pääses ja hauapõhja kolksatas. Kobasin noormehe pulsi järele, seda ei olnud üldse tunda.

  112 pealt küsis tuim hääl midagi, hakkasin talle inglise keeles seletama, mis juhtus ja kus me asume. „All right!” vastati mulle ja korrati aadress üle. Siis küsiti toa numb­rit. Olin nii endast väljas, et pidin seda numbrit ukse tagant vaatamas käima, ja nõnda ähmi täis, et järsku ei tulnud mulle meelde, kuidas on inglise keeles kaheksa. Ütlesin siis telefoni kaheksa asemel 9 miinus 1 ja lisaks veel 7 pluss 1, tekitades vaid tarbetut segadust, kuni hakkasin arve inglise keeles ühest kümneni loendama ja mulle meenus õige sõna. Nüüd oli kõne vastuvõtja aga ettevaatlikuks muutunud, küsis kohe: „Who are you?” See küsimus tõi teadmise, et olen juba mässinud enda mingisse väga ebameeldivasse loosse, millele järgnevad ülekuulamised, küsitlused, võib-olla koguni süüdistused, igatahes oli puhkus rikutud. Mu lihaktaimed närbusid kodus asjata. Vaatasin põrandal lamavat noormeest, kükitasin ta kõrvale ja katsusin pulssi kaela juurest, nagu krimisarjades tehakse. Tundsin justkui nõrka lööki, aga vahest olid need mu enda närviliselt tukslevad sõrmed, võib-olla soov, et see kena noor inimene veel elaks, lootus, et kõik ikka hästi lõppeks. Oleksin tahtnud ju temaga rääkida, kaasmaalasega, kunagiste tuttavate järglasega. Ent ta lamas liikumatult, tühi, tumedate (Hectori!) silmade surnud pilk lakke suunatud. Noh, pilku ju tegelikult polnud enam. Ta tundus pisike ja habras, väike poiss looteasendis, justkui tahtes niiviisi vähem ruumi võtta, mitte silma torgata, meenutades sellisena oma häbelikku tõmmut vanaisa. Kuidagi ei raatsinud tal silmi sulgeda, nagu oleksid lahtised silmad andnud veel lootust, et noormees on elus. Vajutasin ta laud siiski ettevaatlikult kinni ja tardusin otsekui koolnuvalvesse, käsi kadunu­kese laubal. Kuid mind eksitati. Võpatasin ja tõmbasin käe ruttu tagasi, sest surnu kõrvast ronis ettevaatlikult välja putukas, suur must sitasitikas, täpselt samasugune, nagu oli olnud minu toa laes, sibas minu poole, aga enne, kui ma röökides põgenema oleksin pistnud, vudis tagasi ning kadus uuesti Hectori õnnetu järglase kõrvaauku justkui mingisse pelgupaika.

  Järsku haaras mind pöörane paanika, minagi pidin rettu pääsema! Kiirabi, politsei, tuletõrje olid kindlasti teel siia, kohe on nad kohal. Tõttasin oma tup­pa, heitsin hommikumantli ülestegemata voodile, panin kiiresti riidesse, viskasin asjad kohvrisse, jätsin võtmekaardi öökapile. Juba kostis väljast lähenevate autode alarmi ja pidurite kriginat. Läksin koridori, mis oli ikka veel tühi, aga kohe ilmuvad siia inimesed, hotellitöötajad ja -elanikud, kõik need ennast täis tüübid üle kogu Euroopa, terve maailma, kõik nad näevad eestlase surma, alandust. Kas surm on alandus? Või on alandav tülika laiba endast võõrsile maha jätmine? Alandav ja häbiväärne? Nõrkuse näitaja. Mu kadunud tädi rääkis ikka, et kõige targem oleks viimsel eluhetkel happetünni pugeda, et lõplikult kaduda ja mitte kellelegi tüli teha. Ega ta, vaeseke, pugenud küll.

  Hiilisin mööda koridori, tassides ratastega kohvrit käe otsas, et mind kuulda ei oleks. Jäin peatuma alles koridori keskel aknaorvas, kus oli väike raamaturiiul ja paar tugitooli. Pugesin riiuli varju, kohvri panin tugitooli taha. Juba tormas lifti poolt hotelli administraator, kannul parameedikud, ka politseimundris mehi oli näha. Mind nad ei märganud. Samal ajal valgus koridori hommikumantlis, öösärgis või pidžaamas hotelliasukaid. Tekkis suur segadus, selle varjus hiilisin oma peiduorvast välja, kiirustasin tagatrepist alla, fuajees ei olnud kedagi. Tõttasin rannapromenaadile, kus laternate valgus oli ööseks kustutatud. Polnud kuulda muud kui mu kohvri rataste kõrinat kauni mustriga sillutisel. Jäin ühe hotelli ette seisma, seal parkis takso. Ajasin norskava juhi üles ja lasin ennast sõidutada lennujaama. Alles siis jõudsin arusaamisele, et olin talitanud nagu tola. Miks ma põgenesin? Ma polnud ju süüdlane. Kuidas võisin nii endast välja minna, et unustasin kaine mõtlemise! Ma pean nagunii tunnistusi andma, mind leitakse, kuulatakse üle ja siis on raske seletada, et mul pole selle asjaga muud pistmist, kui et juhtusin elama naabertoas ja läksin appihüüete peale vaatama, mis lahti. Kes seda usub, ma ju olen eestlane nagu need poisid naabertoast. Ikka mingitpidi asjaga seotud. Jah, aga mis asjaga? Hectori pojapoeg ei elanud ju toas üksi. Kuhu kadus heleda kräsupeaga noormees? Küllap tema oligi süüdlane.

  Vaatasin kõledas lennujaamas ringi. Mõned inimesed magasid pinkidel kägaras. Võib-olla olid ka nemad surnud? Kuhu ma siit õieti pääseksin? Tablool oli mitu varahommikust reisi, küll hoopis teise kanti, aga kes ütleb, et ma sinnagi pileti saan. Need olid ju kõik tšarterlennud. Pealegi, kui ma näiteks kuhugi teisele kontinendile lendaksin, tunnistaksin ennast täielikult süüdi surmas, mille põhjustki ma ju ei teadnud.

  Konutasin lennujaama pingil, seal oli üllatavalt jahe, nii et koukisin oma kohvrist välja villase sviitri. See ei aidanud soojendada paljaid põlvi, olin kiiruga šortsid jalga tõmmanud. Põlved külmetasid, valendasid abituna lennu­jaama kaledas valguses. Silme ees seisis Hectori ja Lucy õnnetu järglane, kellega ma polnud saanudki tema vanavanematest rääkida, ja rohkem kui poisist oli mul sel hetkel kahju just sellest, et võimalik jutuajamine oli ära jäänud. Kui tore oleks olnud õhtuse rannapromenaadi äärses kohvikus kena noormehega istuda ja kohvi rüübates kuulata, kuidas on läinud Hectori ja Lucy poegadel, aga ma ei saanud teada sedagi, kumb neist oli surnud noormehe isa, kas tumedapäine Heldur või püstninaga Tanel.

  Kohv oleks nüüd ära kulunud, aga lennujaama söögikohad olid suletud. Kuskil pidi ometi olema mõni kohviautomaat. Läksin seda otsima, haarasin oma kohvri, olin selle sviitrit võttes lahti unustanud, nüüd pudenesid kii­ruga sisse topitud esemed välja, puhtad ja pesemata püksikud, valge rinnahoidja, erkpunane kokkukägardatud pidžaama, kohustuslik väike must kleit, kõrinal veeres mööda lennujaama kivipõrandat roosast klaasist kreemipurk. Korjasin asjad kokku ja kobasin mobla järele, mida mul on harjumus kanda pükste taga­taskus. Taskus seda polnud. Ei olnud ka seljakotis. Tuustisin kohvris, sealgi polnud telefoni. Järsku läbis mind nagu elektrilöök: mobla oli ju jäänud hotelli hommikumantli taskusse. Valge standardne froteemantel, mis külastajale koos riidesussidega kasutamiseks antakse. Esimene hirm oli, et mantel viiakse pessu ja mu mobla hukkub hotelli suures isikupäratus pesumasinas. Ja alles siis taipasin, et parem oleks, kui hukkuks, aga ei hukku, ta leitakse taskust üles, on juba leitud ja kohe võetakse mind siin, Euroopa lõunaserva kuurortlinna ebamäärases aeropordis kinni, pannakse ilmselt käedki raudu – lõunamaalased kalduvad ju sellistes asjades liialdustesse. Tundsin juba raudade jahedust ja pigis­tust oma randmetel. Ma ei teadnudki, et olin nii palju rämpsfilme vaadanud, peaaegu iga liigutus, isegi mõte meenutas mõnda triviaalset filmikaadrit.

  Pealegi oli midagi sarnast minuga juba varem juhtunud. Kreetal. Ajal, kui meilt Kreekas veel viisat nõuti. Viisa olin hankinud Kreeka konsulaadist Helsingis, mis asus kortermajas, kus mõnda aega elas Hintsu soomlannast armuke. Siis aga oli Hintsul tekkinud suhe ühe… Noh, sellel pole praegu mingit tähtsust. Hintsu armukesi olid kõik kohad täis.

  Kui lennuk maandus Kreetal, ei mäleta enam, millises lennujaamas, vist Sitías, pääsesid soomlased, kellel viisat vaja ei olnud, kõik kenasti läbi, aga viisaga reisijad pidid täitma ankeedi. Nii ma siis täitsingi lennujaama kõledas ruumis seda ankeeti koos kena noore türklannaga, kelle üks hallipäine soome vanamees oli võtnud endale reisikaaslaseks. Aga kedagi ei huvitanud meie täidetud ankeedid, keegi ei kontrollinud ega tembeldanud neid, ühtki ametnikku polnud näha. Ronisin koos soomlastega bussi, türklanna ka, ja sõitsime sihtkohta, kunagisse väiksesse kalurikülla, mis nüüd oli inetuid hotelle täis ehitatud ja kus türklannaga koos reisinud vana soomlane ootamatult suri. Sellessamas hotellis, kuhu mindki alguses oli majutatud. Aga et see peatuspaik, haisev pesa ilmatu suure lobilaga, mulle ei meeldinud, vahetasin selle kiiresti teise vastu – sain, muidugi lisaraha eest, sviidi läbi kahe korruse, hommikueine lasin endale tuua ülemise korruse rõdule. Sealt avanes vaade türkiisikarva merele, rannast mõne sammu kaugusel valendas väike siniste kuplitega, valgeks krohvitud kirik, kuhu viis kaldalt sillake. Peaks ka oma randa sellise ehitama, mõtlesin, aga ega jää ja tormid sellele armu annaks. Ma võisin oma päikeseliselt rõdult üleolevalt vaadata, kuidas mu endised hotellikaaslased kõrvalmajas hommikusöögilaua ümber tunglesid. Ja siis, ühel tõmmul ööl heitiski türklanna eakas reisisõber hinge. Oleksin ma elanud oma endises hotellis, olnuks ta minu toanaaber ja küllap oleks mindki tõmmatud segasesse surmalukku, mis võib-olla oligi kõige lihtlabasem „magus surm”, nagu esialgu mõista anti, aga hiljem olevat selgunud mingid üllatavad asjaolud. Ja just selle naabri abiga, kes minu ümberkolimise järel sinna majutati. Need üksikasjad mind ei huvitanud, nagunii oli vanamees ju surnud.

  Aga sellega lugu ei lõppenud. Kui ma hakkasin tagasi sõitma, seekord Irákleio lennuväljalt, päris passikontroll minult, kuidas ma üleüldse Kreeka riiki sisse olin saanud. „Lennujaama uksest,” vastasin nipsakalt. „Võimalik,” vastas ametnik võluvas kreeka aktsendiga inglise keeles. „Aga teil peab selle ukse läbimise kohta olema paber. Te täitsite ankeedi?” – „Täitsin.” – „Palun näidake mulle seda.” – „Ma ei hoidnud seda alleski, ankeedil ei olnud mingeid allkirju ega pitsereid, ma võin selle siinsamas uuesti täita.” – „Te saate isegi aru, kui absurdne teie jutt on.” – „Ei saa. Teie vajate ankeeti ja mina olen valmis seda täitma. Pole minu süü, et kui ma riiki sisenesin, ei suvatsenud keegi ei mulle ega mu täidetud ankeedile vähimatki tähelepanu osutada. Ankeet muutus seeläbi lihtsalt paberilipakaks ja selle paberilipaka ma viskasin ära.” – „Mida te mõtlete sõnadega paper box?” – „Kuidas mida, paberilipakat, ma ei oska seda inglise keeles paremini väljendada, eesti keeles on see paberilipakas.”

  „Paberilipakas,” kordas ametnik kiiresti ja aktsendivabalt. Ning puhkes siis millegipärast naerma, lõi mulle templi passi ja tõstis käe kõrva äärde. Pärast passikontrolli, kui jõudsin turvakontrolli ja võtsin välja vedelike jaoks kohustus­liku plastkotikese, mingid poolvedelad möksid ja näoveed, ja liputasin seda kontrolli nina ees, jah, just sellel hetkel kustus kogu lennujaamas valgus. Elu jäi paugupealt seisma. Viibisime võikas pimeduses. Nüüd ei olnud enam mingit halastust. Pimedusest kerkisid minu ette politseinikud. Kenad Hellase poisid. Kaugetel nõukogude aegadel müüdi vänget lõhnaõli „Ellada”, mattklaasist pudel õrnrohelises siidvoodriga karbis, karbi peal kreeka kaunitari profiil, otsekui kamee. See „Ellada” oli mu vanaema lemmiklõhnu, ta kutsus seda lihtsalt Laadaks. Minu jaoks oli see vänge parfüüm Kreeka. Pigistasin silmad kinni, nuusutasin ja olingi Hellases.

  Nojah, tulid hellenid, tumedates lühikeste varrukatega särkides, mustad baretid viltu peas, automaadid õlal, käerauad vööl kõlkumas. Ja samal hetkel tuli elekter tagasi, oli olnud mingi tehniline rike või kellegi apsakas, ükskõik, igatahes jäeti mind rahule ja ma võisin Kreetalt, mille veneetsialik pealinn oli mulle isegi pisut meeldima hakanud, Knossose palee ära näinuna ja merevaadetest küllastununa jälle tuimhallidele koduradadele pöörduda.

  Nõndaks. Lõuna-Euroopa ükskõik millise riigi võimude suhtes polnud mul illusioone. Aga lennujaamas oma kreemipurgi järele joostes lootsin, et… Ei, ma ei lootnud midagi, sellel hetkel tahtsin lihtsalt kreemipurki kätte saada, et oma kohvrit rutem sulgeda. Mul oli piinlik. Mina, Euroopa Liidu kodanik…

  Ja nad panidki mu käed raudu ning tegid minust osalise triviaalses filmis. Mu peas valitses segapuder Lucyst, kelle tegelik nimi oli Ludmilla, orto­doksi perekonnast pärit, aga oi, kuidas ta omal ajal J väikelinna luteri kiriku popu­laarsele pastorile puges, biitlitest, Hectorist, kes oli ka päriselt Hector – preten­sioonikad vanemad, õieti ema (Hector oli vallaslaps) oli selle nime pärast pikki otsinguid kuskilt leidnud –, Tanelist, Heldurist, hotellis surnud poisist, ammu mu elust kadunud Hintsust, kes elas nüüd vist New Yorgis või vähemalt Chicagos. Või oli ta vahepeal surnud? Oleksin tahtnud kõigest sellest rääkida, kas või politseinikele, kes mind ülekuulamisele viisid. Mõelgu mis tahavad. Ka nemad olid kenad poisid, mustade barettidega, ainult nende tumedate särkide varrukad olid Kreeka politseinike omadest praktilisemad – pikad käised, mida sai üles käärida ja tripiga kinnitada. Seljal kiri „POLICIA”…

  Mind viidi ülekuulamisele ja ma oleksingi seal võinud lõputult rääkida, aga ei osanud kohalikku keelt. Ja rahvusvaheliselt vaeses inglise keeles kõiki pähe tulevaid mõtteid välja laduda – see olnuks tuim ja arusaamatu. Olin sunnitud tunnistama, et emakeel on ikka rikas ja eriline, ning sellepärast teatasin, raudus käsi abiks võttes, et vajan eesti keele tõlki. „Estonia, Estonia,” kordasin ja oleksin peaaegu lisanud: „Mayday, Mayday…” Uurija, väsinud näoga erariides tüüp, kelle hapust ilmest järeldasin, et mees kannatas vist maohaavandite või mõne muu kõhuhäda all, vaatas mind oma rasvaste laugude vahelt ja käskis politseinikel käerauad eemaldada ning lahkuda. Ta helistas kuhugi, mispeale ilmus välja näitsik, kes mulle inglise keeles aeglaselt seletas, et nii kaua kui tõlk leitakse, võin ma kõrvaltoas istuda, oodata ja ta toob mulle kas kohvi või teed. Ma ju ei saanud tema teada ühestki „normaalkeelest” aru, aga teed tahtsin väga ja seepärast, kui näitsik lõpetas, kukkusin noogutama ja tänitama: „Tee, tee, jaa, tee, tee”, hääldades seda nagu eestlane ikka.

  Jõin teed, rahunesin ja koondasin mõtteid. Muidugi ei hakka ma heietama mingist Lucyst või Hectorist, ma olin lihtsalt juhuslik toanaaber – see oli tõsi –, kes kuulis surmakarjeid ja tõttas vaatama, mis lahti. Ja et mind tabas šokk, mistõttu unustasin telefoni hommikumantli taskusse, küüniline kurjategija ju ei oleks lasknud nii juhtuda, ja õudne elamus sundis mind turva otsima, kust mujalt kui kodumaalt, omade hulgast. Sestap põgenemine lennujaama. Minagi tahaksin teada, mis tegelikult juhtus ja millesse mu kaasmaalane õieti suri. Õieti suri? Imelik eesti keel. Valesti suri?

  Umbes tunni aja pärast juhatas sama näitsik mind jälle uurija juurde. Seal seisis naeratava näoga noor naine, muidugi blond, eestlase sirgete kiduravõitu juustega salgutriinu. Lõunamaa mehe unistus. Oh, kuidas ma ei salli noorte uusväliseesti naiste imal-õnnelikke naeratusi, nagunii mõne kohalikuga abi­elus, poluvernikutest lapsed, igatsev-üleolev suhtumine kodumaasse ja soov seal ikka endale nime teha ning kaasmaalastel meeles olla. Instagram täis õnne­likke perepilte tõmmu mehe ja heledapäiste, kuid tumedasilmsete lastega (või vastupidi), kohustuslik koer, olenevalt suurusest laste najal karglemas või pereema süles. Aga ma ei näidanud oma suhtumist välja – eks tõlgist ikka ka üht-teist olene. Muidugi ei kavatsenud ma rääkida surnud poisi esivanematest ja oma seostest nendega, sellel polnud juhtunuga mingit pistmist. Tegelikult ei olnudki mul midagi rääkida, öised appikarjed ja noormehe surm otse minu jalge ees – need olid mulle küll vapustavad sündmused, aga uurijat see ei aidanud. Eks teda huvita, miks ma lennujaama põgenesin, aga pole ime, et mina, kes ma niisuguste sündmustega kuidagiviisi ei saa harjunud olla, sain šoki ning šokiseisundis tehakse hullematki. Ma pean jääma meelekindlaks, šokk on möödas, ma saan juhtunust juba vabamalt rääkida ja räägin ka. Selle pisku, mis mul on öelda. Kuigi ma pole mingi polüglott, ei olnud ma siiani kuskil tõlki vajanud. Seekord olin seda ju ise nõudnud, aga mind häiris tekkinud ebamugav olukord: ma ei saanud avaldada oma mõtteid otse, vaid keegi teine pidi neid vahendama ja ma ei saanud kontrollida, kuidas ta seda teeb. Pöördusin tõlgi poole ja ütlesin, et ma ei tea asjast suurt midagi, et läksin karjete peale vaatama, mis on juhtunud, ja siis see noormees suri. „Oodake,” vastas tõlk, „kõigepealt formaalsused, nimi, elukoht jne, siis esitab uurija teile küsimusi ja teie vastate.” Seejärel esitles ta ennast mulle, muidugi kandis ta kahte perekonnanime, et huvitavam olla. „Ma loodan, et võin teid usaldada,” ütlesin hapult. „Aga muidugi, ma olen ju vannutatud tõlk, mitte mingi juhuslik siia elama sattunud eesti neiuke, au pair või midagi taolist.”– „Aga mis siis au pair’is halba on?” – „Ei muud kui see, et ta pole professionaalne tõlk, aga praeguses situatsioonis vajate just üht sellist.” – „Muidugi, ei, kahtlemata, hea, et teid leiti.” –„Ma elan siin juba kümnendat aastat,” pidas noor naisterahvas vajalikuks lisada. Uurija, kes oli meil seni lobiseda lasknud, pöördus tõlgi poole, käskides ilmselt asja juurde asuda. „Kas tohin teada saada, millesse too noor mees suri?” pärisin tõlgilt. Uurija muutus kärsituks. „Need noored mehed tappis tõenäoliselt narkootikumi üledoos, seda enam, et nad võtsid mõnuainet koos afrodisiaakumitega.” – „Need mehed? Mina nägin ainult ühte suremas.” – „Teine laip leiti magamistoast. Oli surnud vaikselt, une pealt. Kui teie sinna läksite, oli ta arvatavasti juba looja karjas.” Looja karjas! Milline anakronism noore läänes elava eesti naise suust. „Kohutav!”

  Oleksin tahtnud küsida, kas see teine, kes samuti hiljaaegu looja karjaga liitus, oli too heledate lokkidega noormees, keda olin rõdul näinud, aga kasulikum oli vähem teada. „Imelik,” ütlesin selle asemel, „üks suri vaikselt une pealt, aga teine hirmsates piinades. Midagi siin ei klapi.” – „Võib-olla, aga see pole meie asi. Teie rääkige ainult seda, mida nägite ja kuulsite, nii on kõige parem.” – „Muidugi, seda muidugi,” pomisesin. Meid katkestas silmanähtavalt tige uurija: „Mu daamid, alustame!” Sellest fraasist sain ma tõlgitagi aru.

  Kui uurija vastas istet võtsin, tundsin, et põlved vabisevad. Paljad põlved värisesid lausa märgatavalt. Vana tuttav värin. Kas või sellest korrast, kui sattusin autopesulasse, kus kästi vaba käik sisse panna, ja auto veeres igasugu pesu­masinate ja harjade vahel edasi, kuni lõpuks jõudis sildini „Ära pidurda!”. Aga kuidas sa ei pidurda, kui su ees tuuleklaasi kohal on jube föönikobakas, mis paistab, et ei mõtlegi kerkida. Ma ei pidurdanud, panin silmad kinni, aga põlved värisesid. Kui silmad lahti tegin, tõusis föön aeglaselt auto kohale ja kõik läks hästi, aga vaevalt sain toibuda, kui kuskilt ilmusid suured kuivatus­lapid nagu kaheksajalad ja mähkisid auto endasse. Sinna pesulasse ei läinud ma enam kunagi.

  Kui uurija vahtis mulle oma väikeste metsseasilmadega otsa ja tema sekretär, tumedas kostüümis vanem naisterahvas, värvitu, maitsetu, lõhnatu – ja milleks sek­retär, lindistati ju nagunii –, põrnitses mind oma vesiste silmadega, siis järsku mõjus just selle mittemidagiütleva täiesti neutraalse naise nägemine mulle nõnda, et puhkesin nutma. Ulusin nagu haavatud loom, ninast tilkus tat­ti, sekre­tär ulatas mulle pabertaskurätikuid, ise midagi õrna häälega lalisedes nagu last uinutav ema. Alles nüüd läks öisest elamusest saadud šokk üle, põlved ei värisenud, suutsin uurijale isegi naeratada. Ülekuulamine võis alata…

  Uurija pöördus minu poole, kuigi rääkis ju tõlgile. Küsiva lause lõpus hääl pisut tõusis. Kuid selle asemel, et küsimust mulle ümber panna, pöördus tõlk uurija poole ja minu meelest kordas tolle küsimust üle. Mispeale uurija noogutas ja viipas kergelt oma töntsi käega minu poole.

  „Kas oskate öelda, kuidas võis laiba kõrva sattuda skarabeus?” pöördus tõlk minu poole. „Mis mõttes?” Tõlk tõlkis. Uurija küsis. Mina püüdsin kõigest väest midagi mõistlikku vastata, kuni see üha süvenev pealekäimine sita­sitika küsimusega (kuidas nad üldse taipasid putukat õnnetu surnud noormehe kõrvast otsima minna, keegi peale minu pidi olema sellest teadlik) mind täielikku segadusse ajas. Ma hakkasin rääkima Lucyst ja Hectorist, Tanelist ja Heldurist, kusjuures uurija täpsustas vahepeal mõnda detaili küsimustega, rääkisin Hintsust, pärisin uurijalt koguni, kas ta vahest teab, kas Hints elab seal kuskil Chicagos või New Yorgis või on ehk surnud. Uurija ei teadnud. Tõlk vuristas tõlkida, sekretär klõbistas oma masinal ja vaatas mind kaastundega, tõstis hetkeks sõrme suule, otsekui mulle mõista andes, et ära lobise, aga mina patrasin edasi justkui transis. Kui ma jõudsin selleni, kuidas me Ainoga Lenini sajandal sünniaastapäeval „Volgas” lõunat sõime, kusjuures mulle näis, et tõlk oli ammu kaotanud võime minu teksti kui tervikut mõista, pigem vahendas ta lihtsalt sõnu, ütles uurija, et tänaseks aitab. „Tänaseks aitab!” teatas tõlk. „Mis tähendab tänaseks?” – „See tähendab, et võite nüüd puhata,” tõlkis noor eestlanna ja kohendas närviliselt oma silmile kippuvaid juuksesorakaid. „Puhata? Kuskohas puhata? Kas ma saan tagasi oma hotelli?” – „Kardan, et mitte,” arvas tõlk. „Küsige siis ometi selle rasvase juhmardi käest, mis minust nüüd saab!” – „Ausalt öeldes mina soovitan teil ka üles tunnistada.” – „Üles tunnistada? Mida?” – „Pärast seda pikka ülekuulamist kahtlustab uurija, et teie juuresolekul surnud noormees oli teie armuke, kellest te püüdsite vabaneda. Skarabeus võis olla mürgine.” – „Mis jama see veel on, miks te nii arvate, uurija ei saa olla midagi sellist öelnud!” – „Kust te teate?” nähvas tõlk nipsakalt. „Te ju keelt ei oska.” – „Ta ei küsinud midagi armukese kohta. Mida te üldse tõlkisite?” – „Rahunege nüüd ometi!” – „Mis jama te ajate, mis armuke, ma võiksin tolle noormehe vanaema olla!” – „Aga Brigitte Macron?” – „Mis puutub siia Brigitte Macron?” Enne kui tõlk jõudis vastata, hakkas uurija rääkima, kõneles tuimalt ja kaua. „Uurija arvab, et kui te väsinud ei ole, võik­sime praegu siiski veel jätkata. Pärast pausi. Niisiis, tulgem tagasi alguse juurde: kuidas sattus laiba kõrva skarabeus?” – „Sitasitikas pole mürgine,” vastasin tülpinult. „Milliseid seoseid näete siin Leniniga?” vahendas tõlk mulle uurija uue küsimuse. Hakkasin jälle patrama Lenini sajandast sünniaastapäevast. „Mis aastal Lenin suri?” vahendas tõlk. „1924 vist.” Uurija haaras mobla, kontrollis vastust Vikipeediast, elavnes ja hüüdis midagi võidukalt. „No näete! Miski siin kohe üldse ei klapi!” tõlgiti mulle. „Aga vaheaeg?” küsisin. „Jaa, tõepoolest, vahe­aeg, ma kohe küsin.” Uurija enam vaheaega ei tahtnud, kuigi olime vestelnud juba üle kolme tunni. Palusin võimalust kempsu minna. Kauase ootamise peale tuli pikk kõhetu naispolitseinik, mu käed pandi uuesti raudu. „Kuidas ma raudus kätega…?” – „Käed vabastatakse,” teatas tõlk, kellel oli ilmselt kogemusi nii mõnegi meie kaasmaalasest kurjategijaga.

  Kui tagasi tulin, oli uurija otsustanud siiski vaheaja teha. Ju ta tundis ära, kui hea on ilma minuta. Mind juhatati ruumi, kus oli kohviautomaat. Käsi enam raudu ei pandud. Jäin sinna üksi, mingit valvurit ei olnud. Kohvivalik automaadis oli suur, aga võtsin kuuma šokolaadi, et veresuhkrut tõsta. Võtsin kohe mitu topsitäit, olid väikesed papptopsid. Siis toimetas ukse taga valvanud naispolitseinik, ikka seesama krõõp, mu uuesti uurija juurde. Selgus, et vahepeal oli läbi vaadatud sitasitikas, mürki polnud esialgu leitud. Ka teatas uurija mulle tähtsalt, et surnud noormees oli Taneli, mitte Helduri poeg. Mispeale ma natuke aega nutsin, vaikselt pisaraid nõristades.

  „Tegelikult on meile kõik selge,” võttis tõlk naeratades sõna. „Ühtlasi vastutate surnukehade kodumaale toimetamise eest.” – „Mis surnukehade?” – „Mõlema noormehe.” – „Ainult üks oli ju minu armuke,” ütlesin irooniliselt. „See pole veel kindel.” – „Ja üleüldse, mismoodi ma vastutan? Kas ma pean ka kulud kandma? Neil on ju ometi sugulased, vanemad! Eestil on välisministeerium, uskuge! Miks siis mina? Mina olin seal täiesti juhuslikult.” – „Seda kõike veel kontrollitakse. Teine võimalus on jääda eeluurimiseks siia, kuni asjaolude täpsustamiseni. Vahepeal toimetatakse laibad kodumaale.” – „Aga te ütlesite ju, et teile on kõik selge.” – „Meile muidugi, aga teile?” – „Mis tähtsust sellel on?” – „Meie jaoks on.” Olgu öeldud, et vestlus käis ainult minu ja tõlgi vahel, uurija näppis sel ajal moblat.

  Mulle meenub, kuidas me kirjutasime ükskord kambaga mingile praeguseks ilmumise lõpetanud ajalehele järjekat. See pidi olema krimi. Juba kolmandas osas tappis üks kirjutajatest peategelase ära, mina olin järgmine ja mul ei jäänud midagi muud üle, kui tüüp müstilisel viisil taas ellu äratada, et mitte uusi, täiesti mõttetuid tegelasi juurde tuua. Järgmine kirjutaja aga sogas midagi rohekaks tõmbunud laibast, kes klimberdas kõrvaltoas klaverit. Lenin ja tema ideed olid tolleks ajaks ammu päevakorrast maas, puhusid vabameelsed iseseisvustuuled. Sõna oli vaba ja mitte ainult. Näis, et ka tegu. Toompea lossi kõrvalt juuriti välja sirelid, mis kevaditi, kui ma jälle Tallinnas elasin, mu südant olid rõõmustanud ja haistmismeelele naudingut pakkunud. Nad võeti maha, sest nad olid nii väärika paiga jaoks nagu riigi parlament liiga odavad, liiga tavalised, mind ei huvitanudki enam, mis sinna asemele istutati, mis oli siis see ebatavaline, kallis ja väärikas. Enne seda oli maha võetud igasugu kujusid, Leninist ma ei räägigi, aga oli ka sümpaatsete ja veel elus olevate eestlaste isasid ja vanaisasid, kes ise polnud kaugeltki nii sümpaatsed. Või tont seda teab. Minu pärast oleks Peeter I võinud Vabaduse väljakul edasi seista, oleks nalja saanud. Aga see on ammu teada, et poliitikutel pole huumorimeelt. Igasugu aatejutud on neil enamjaolt täitsa lõbusad, aga see pole nii mõeldud. Eriti humoristlikult viljeldakse populismi, tõsimeelsel rahva õiguste eest seisjal silmad aina põlevad ja suu pritsib tatti. See on naljakas, aga poliitikud nii ei arva, sest alati leidub hulk lapsemeelseid, kes „rahvameest” tõsiselt võtavad ja tema lobaga kaasa lähevad. Need on poliitiku suurim kapital, tema valijad. Ma olen nii vana, et noore tudengina käisin omal ajal soome ehitusinseneridega EKP KK maja ehitusel, majakarp oli valmis, seisime katusel, see oli vist kõige kõrgem hoone Tallinnas, kui kiri­kud ja Pikk Hermann maha arvata. EKP KK ajal pidin ükskord selles majas ühe madalama astme ametniku käest peapesu vastu võtma, sest olin moealases tekstis partei peajoone vastu eksinud. Aga et ma polnud parteilane, siis mind ei karistatud, olin süüdimatu – mina ei võinud ju peajoonest suurt midagi teada, karistust pidi minu asemel kandma peatoimetaja, kes oli kaotanud valvsuse. Õnneks piirduti suulise noomitusega. Nüüd on selles majas välisministeerium, kuhu seinad, laed ja põrandad pritsivad nõukogudeaegset mürki, kihvtitades ministrite ajusid.

  Aga ei seda ega teisigi Tallinna maju pole mul vist niipea võimalik enam näha, kui üldse, sest viibin juba teist aastat võõral maal eeluurimise all. Priske uurija, kellele olin rääkinud Leninist, haigestus koroonasse, jäi küll ellu, aga kohe ka pensionile. Sorakajuukseline eestlannast tõlk pages oma mehe, laste ja koeraga Eestisse tõvevarju. Uut samaväärset tõlki ei leitudki. Pole ka vaja. Vestlen kord kuus oma praeguse uurijaga või kes ta on. Särasilmne kiilaspäine noormees, Nikodemus nimi, räägib soravat british’it, mina tönkan tasapisi vastu. Armukesejutud on päevakorrast maas, Lenin teda ei huvita, küll aga „Volga” restorani nõukogudeaegne menüü, mis teeb mehele lõputult nalja. Räägime üldse palju toidust, katsusin Nikodemusele selgeks teha, mis asi on kamajahu, aga see ei õnnes­tunud enne, kui palusin välisasjaajamise kaudu (lähedasi mul ju kodumaal pole) seda mulle mu sünnimaalt saata. Kamapakk tuligi koos ministri tervitustega. Saan mehest aru, ta on väga palju oma lõhestunud isiksusest ohverdanud populismile, sama palju energiat kulutanud selle varjamisele, järele on jäänud närviline ja väga võimuahne häältesõltlasest olend. Vaatamata oma praegusele ebamäärasele staatusele võin minagi olla valija. Kes teab, võib-olla on minul see üks hääl, mis tal vajalikust häältearvust puudu jääb.

  Ma ei nurise. Kliima mulle sobib, elan kesklinnas, kenas üürikorteris, mille olen saanud sisustada endale nii meelepäraseks kui võimalik, mul on jalavõru nagu orjal, aga muidu pole elul viga. Õpin kohalikku keelt, viimasel ajal vestlen selles ka oma uurijaga. Kui paljudel meist on oma uurija? See on umbes nagu pihiisa või psühhiaater. Kuulsin, et narkootikumi üleannusesse surnud noormehed – sitasitikas polnud ilmselt süüdi, minu osa olevat veel lahtine – tõmbasid mingit eriti võigast triipu. Muidugi on nad ammu kodumaale toimetatud, kõik on korras, laibad ei ole enam tülikad, bürokraatia on seljatatud, matuseorgiagi peetud. Lähedased, kes kõige sellega pikalt rassisid, on rahu leidnud ja kõige lähedasemad mahajäänud oma vaiksesse leina sulgunud. Nii need asjad käivad. Ent mina olen ikka veel siin. Ükskord viisin Nikodemusele kamajahu, aga talle ei läinud peale, nagu öeldakse, ükskõik, kas käkkidena või jogurtisse segatuna, suhkru või soolaga, temas see vaimustust esile ei kutsunud. Peale igat liiki kama­törlöntide ja -käkkide mekkimist läksime koos restorani ja loputasime selle patriootliku söögipoolise hea veiniga alla. Mina olen kama­jahu eest siiski asjaomastele tänulik – ikka sõõmuke isamaalist kraami, kuigi ma suur patrioot ei ole, aga aeg-ajalt seda maitsestamata jogurtisse segades ja suhkruga tempides tunnen ometi teatud meeleliigutust. Maitseb ka. Hakkasin katoliiklaseks. Käin sageli teatris ja kontsertidel, enamasti üksi, aga mõnikord Nikodemusega, oma riided ostan „Primarkist”, otsustasin, et jäängi siia.

  Kui olin selle otsuse langetanud, muide, see polnud raske, hakkasin nägema unenägusid. Mitte et ma neid varem näinud poleks, ikka juhtus. Teinekord ma isegi ei mäletanud, mida olin öösel näinud, ent tuli ette ka väga elavaid, selliseid, mis püsivad kaua meeles, võib-olla terve elu. Lapsepõlves olin ma unenägude peale mihkel. Hundid, ellu ärganud laibad, mõrtsukad, kurjad põlevate silmadega vanaeided hirmutasid mind nii kaua, kuni uni ära läks ja enam tagasi tulla ei tahtnud. Magasin üksi meie elutoas sohval. Päeval oli see täiesti tsiviliseeritud koht, Eesti-aegne mööbel veel üpris värske, sohva ja kaks tugitooli, väike raadiolaud-kapike, ruumi üks nurk oli sisustatud söögitoaks: puhvetkapp, ümmargune laud, toolid – nagu ikka. Aga öösel oli see kõik teistmoodi, puhvetkapi klaasid läikisid pimeduses kui kummituse surnud silmad, söögilaud neljal massiivsel jalal oli muutunud verejanuliseks koletiseks, raadio rohesilm, kuigi pime, jõllitas ähvardavalt. Tuli ära kannatada, sest mul oli rangelt keelatud öösiti vanemate magamistuppa tungida. Kui ma ükskord keelust üle astusin, sain isa käest kõvad laksud vastu tagumikku ja hakkasin nutma. Röökisin mis kole, et ema ärkaks ja mind lohutaks. Ema ei liigutanud. Tal oli ehk minust halegi, aga ta ei saanud parata ja teeskles lihtsalt magajat, et vahejuhtumis erapooletuks jääda.

  Nüüd mul selliseid hirme muidugi polnud. Unenäod ei olnud ka enam nii jubedad ja mis kõige imelikum – kunagi varem ei olnud ma näinud korduvalt üht ja sama unenägu, imestasin alati, kui mõnes raamatus sellistest asjadest kirjutati, mõni vahtis igal ööl eelmisest korrast pooleli jäänud unenägu nagu seriaali. Järsku juhtus see ka mu endaga, nägin ööst öösse ikka üht vanemat naist koos 5–6-aastase poisikesega, kuni kuskil kolmandal või neljandal korral sai mulle selgeks, et need olid vanaema Lucy ja ta surnud pojapoeg. Miskipärast veel väike. Nad jalutasid, mängisid koos, tegid rannal liivakooke ja ehitasid kindlusi, ujusid, mind, kes ma sealsamas iseendana seisin ja nende tegemisi jälgisin, täielikult eirates. Ja iga kord lõppes mu unenägu sellega, et väike poiss, unenäos oli ta nimi seesama mis eluski, märkas järsku mind, pööras mulle selja ja osutas sõrmega oma kõrvale ja siis kuklale, kus ikka ühes ja samas paigas, paremal pool juuste piiril tukkus suur must sitasitikas, kõrvavaigu kollakad laigud andsid putukale natuke vapsikuliku väljanägemise. „Mis on! Kas sitikas tegi sulle liiga?” küsisin, aga vastust ei saanud, poiss ja temast paar sammu taga­pool seisev vanaema Lucy valgusid laiali, kaotades kõigepealt näo ja siis ka kuju – nagu seda unenägudes tihti ette tuleb. Ja imelikul kombel ma ei ärganud pärast seda üles, vaid nägin juba mingit järgmist und, tavalist sompsu, mida ma hommikul enam ei mäletanudki. Aga Lucy oma pojapojaga olid mul ikka silme ees, meenusid mitu korda päevaski ja õhtuti kartsin uinuda, sest ega ma neid nii väga näha tahtnud. Paraku tulid nad ikka ja jälle, ajades igavaid argiasju, vanaema keetis süüa, kooris kartuleid ja väike pojapoeg – teinekord polnud ta vanem kui kolmene – püüdis kilgates spiraale, mida Lucy oma kartulikoorimis­noaga välja võlus.

  Üha enam süvenes minus päeval ärkvel olles tunne, et ma ikkagi olen Hectori ja Lucy õnnetu järglase surmas süüdi, hakkasid kujunema mingid ähmased seosed, justkui oleksin enne seda vahejuhtumit näinud oma toas sedasama skarabeust, kes hiljem leiti surnud noormehe kõrvast. Ma oleksin pidanud selle putuka kuidagi laest alla saama, kas või hotelliteenijat appi kutsudes, ta surnuks trampima, et rasket õnnetust ära hoida. Hakkasin taipama, et mind ei peeta siin, jälitusvõru luupekse ümber, mitte juhuslikult, vaid kui süüdlast, ja tundsin heameelt, et mind koheldi siiski veel üsna leebelt. Lubati elada oma korteris ning linna piirides vabalt ringi liikuda. Ma polnud neist väljapoole kippunudki, peaks proovima, kas see oleks võimalik. Aga olin kindel, et ma seda kunagi ei proovi, sest ei suuda taluda teadmist, et olengi sellesse linna igaveseks vangi mõistetud. Linn oli nende paari aastaga täielikult ammendunud, needsamad muuseumid, kus näitused vahetusid visalt, seesama kontserdimaja ja teatri­hoone, vana ja väärikas punasest plüüsist istmetega ehitis, kus lavalt kajasid heroiseeritud klassikute õõnes-pateetilised sõnasähvatused, millele järeltulevad põlved on andnud suurejoonelisi tähendusi, tõlgendusi ja sügavusi, mida seal algselt polnudki. Ent see on inimkonna ühine vaikiv kokkulepe. Osake sellest, mida võib kutsuda ka euroopalikeks väärtusteks. Need väärtused on pidanud andma inimestele jõudu taluda terrorismi, sõdu ja pandeemiaid, süvendama eurooplaste vankuma löönud ühtsustunnet. Kui ikka annavad ja süvendavad. Nüüd, mil mul kohalik keel päris selge oli, käisin sageli teatris oma üha enam kõikuma löönud turvatunnet turgutamas. Ent kui ma olin omal ajal teinud siia jäämise otsuse, teadmises, et olen alati vaba minema, siis nüüd, kus mulle sai selgeks, et olen tegelikult selle linna vang, ja kus öösiti koputasid Lucy ja tema pojapoeg üha enam mu südametunnistusele, ei, mitte jõuliselt kloppides, vaid pigem tasakesi kaapides, hakkas linna piiratus mind ängistama ja kui koroo­na­­­l­ained ka turistid linnast eemale peletasid ning üha ja uuesti tulid tänavatel vastu samad näod, maskidest hoolimata mulle juba tuttavad, nööride ja rihmade otsas lipendamas ikka needsamad koerad, kohvikutes tuk­kusid konjaki- või viskiklaasi taga õhtust õhtusse samad tüübid, ukse vahel konutasid ühed ja samad kelnerid ja ettekandjad, kes ootasid välikohvikute ja -restoranide ikka korduvate külastajate märguandeid, muutus see kõik mulle aina talumatumaks. Ja üha enam leidsin ma seoseid omaenda käitumise ning Lucy lapselapse surma vahel. Otsisin abi kirikust, katoliiklase ja keeleoskajana oli mul nüüd võimalus pihtidagi, aga kes istus mu vastas pihitoolis? Paks, keda olin korduvalt näinud kirikusse sisenemas ja väljumas, pondunud silmalaugudega vaimulik, kes tegelikult oli erru läinud uurija, minu esimene tutvus selles linnas. Vist. Võib-olla. Ent mul polnud valikut, seda enam, et Nikodemus oli kadunud, kes teab, kas ära sõitnud või tapetud – aeg-ajalt leiti kesklinna pargist läbilõigatud kõriga inimesi, see oli saanud rutiiniks. Ega täpselt olnud teada, kas leiti, lehtedes sellest ei kirjutatud, see võis olla ka linnalegend.

  Üha mõttetum tundus linna all loksuv meri, lõpmatu päikesepaiste ja talumatu kuumus, tühi plaaž ja rannapromenaad, mille ääres olnud arvukad kohvikud ja restoranid üksteise järel välja surid ja fatamorgaanana haihtusid. Ka moosekandid, mustkunstnikud, kuju-inimesed olid kadunud, või peaaegu kadunud, ainult vabadus­sambaks riietunud, valgeks võõbatud näo ja käsivartega naine hoidis, tardunud naeratus näol, oma kõrgele tõstetud käes – kuidas see küll ei väsinud? – patareidega hõõgvel püsivat vabadusetungalt, turd soome vanamees siniristilipu värvides maskis kääksutas lõõtsal Säkkijärve polkat ja mustkunstnik, kes kujutas peata mehikest – pead polnud, aga tühjuse kohal kõikus must kõvakübar – need kolm tüüpi olid iga päev platsis, kuigi raha neile enam keegi ei andnud.

  Ühel päeval nägin promenaadil – lõpuks ometi! – uusi inimesi, selja tagant – seal kõndis kogukas naisterahvas valges, voodilinast õmmeldud kitoonis, kõrval poisike padjapüürist tuunikas. Antiikrõivad sobisid tühjaks valgunud kuurordiga, andes mingi teise dimensiooni, vähemalt tundus nii, enne kui taipasin, et Lucy ja ta pojapoeg on minu unenägudest elavate maailma kolinud või on siis elavate maailm unenäoks muutunud, allilmaks saanud ja ma ei teagi enam, kus olen mina, kas siin- või sealpool eraldavat piiri – selle ületamist polnud ma märganud, ei mingeid triviaalsusi nagu tunnelid helendava valgusega ühes otsas või taevas avanevad helesinised augud. Maailmas oli toimumas vahetus – surnud astusid elavatele ja elavad surnutele määratud poolele, aga kuni see protsess alles käis, olid elavad surnutega segi nagu iberoameerika kirjanduses, mida ma alati just sellepärast imetlenud olen. Aga seal on see ju nende elu…

  Kuid segadus ei kestnud kaua, rahvast jäi üha vähemaks, ilmselt olin mina ikka veel elavate poolel, iga päevaga kadus inimesi ja küllap saabub kord päev, kus me kolm, Lucy, mina ja poisike, kõnnime inimtühjal rannateel, esindades nii siin- kui sealpoolsust, põlvitame koos promenaadi lõpus seisva jumalaemakuju ees ja viskame kulli ja kirja: kuhupoole jäävad nemad, kuhupoole mina. Või poisike üksinda. Hetkega on päike vajunud mägede taha, hetkega laskub pimedus ja kiiresti-kiiresti tõuseb taevasse täiskuu, valgustades leinkurbi kõdunevaid mahajäetud kaluripaate, mis lainetes tasa kõiguvad. Ning suurelt kirjutab nähtamatu sõrm taevalaotusse tähendamissõna: Ite ad malam crucem!

 • Arvustused 16.03.2021

  Armastuse rohmakas ilu

  ants

  Triin Tasuja. Allikas: Triin Tasuja FB

  Triin Tasuja: „Seksistentsialism”. „Koobakene”, 2020. 64 lk.

  Mulle on kõrvu jäänud, kuidas kirjastajad ja kinoärimehed on rääkinud, et kõige paremini lähevad müügiks raamatud ja linateosed, mille pealkirjas on sõna „armastus”. Näiteks „Armastus Pariisis” või muud sellist magusat, mis tõotab, et teose sisu on hästi romantiline. Triin Tasuja uue raamatu pealkirjas pole küll armastust, kuid ta varasemaid teoseid tundes — „Seksistentsialism” on tema neljas luulekogu — on teada, et romantilist armastust on seal kaanest kaaneni. Tasuja raamatu armastus on aga kõike muud kui see hästi müüv armastus, olgugi et ka rahast räägib ta õige mitmes luuletuses.

  Triin Tasuja armastus on midagi maniakaalset, lugejas ärevushäiret tekitav, terviseamet soovitaks selle vastu kanda maske ja teisi isikukaitsevahendeid. Ärevust tekitab juba aimus, et ükski selle raamatu armulugu ei saa lõppeda hästi, sest vastasel korral ei sünniks luuletusi ja raamatuid. Ent nagu autor laseb arvata, ei lähe hästi ka mingite valede eelduste — näiteks lapsepõlvetraumade — tõttu. Seega on armastuse luhtumine saatus, ja selline vääramatu hukk paneb lugeja autoõnnetuse pealtnägija positsiooni. Ühesõnaga — see luule tekitab tugevaid tundeid.

  Mis aga puutub autorisse, siis kausaalsuse otsimine inimsuhete aja­teljel annab tunnistust, et tegemist on analüüsiga, mitte afektiivse tunnete ja olukordade kirjeldusega. Siin võib näha aastatepikkust empiirilist armastuse-uuringut, mille tulemus selgub võib-olla alles 50 aasta pärast, mitte autori soovimatust või võimetust puberteetlikke tundeid minetada või koguni tahet lapsepõlve pikendada. Tasub mainida, et Tasuja armastuse-analüüs on võtnud ka teaduslikud mõõtmed bakalaureusetöö vormis.1

  Kui luule peamise kvaliteedina mõista kujundite ilu, siis Triin Tasujat võib-olla ei peaks lugema. Kui lugeja suudab leppida kujundite robustsusega, millest saab kokku luuletuse rohmakas ilu ja sellest omakorda haarav tunne, siis soovitaks lugeda just Tasujat. Ehk ongi meeldiv, et Tasuja kujunditel pole juures sõnaseadmise töö higilõhna, sest need on pandud paberile pingutuseta, ehk isegi pikemalt mõtlemata. Nimetan vaid mõnda: „miks upume sama kergesti väikekodanlusse / nagu vägistamise ajal korgiunne” (lk 38), „ma ei kao mitte kuhugi / mul ei ole sinust mitte kusagile minna” (lk 19) või „kirjutan su südamest pesemata kätega” (lk 58).

  Lugejal võib olla raske leppida, et mõnes tekstis puudub järjestikustel luule­ridadel mõtteline seos: „pidev helk saadab kõrvutisil rööpail / sama sügavalt kui karv kasvab välja nahast / mida hing vajab, sellest keha ei hooli / puudutuse mälestused kaugel” (lk 58). See on nagu (meelega) valesti kokku pandud pusle, mis on palju huvitavam kui korrektselt kokku laotud piltmõistatus. Kui öeldak­se: „See on kunst — see tähendab midagi!”, võib ju ka öelda: „See ei tähenda midagi — see on kunst!” Samal ajal on kogus tekste, kus lakooniliste fraasidega saavutatakse mõttetäpsus ja sõnastuse originaalsus: „kaks kätt toetavad / vastu akadeemia seina / hoidmaks üleval / keha, mis ketib välja kõik / mis ta sisse on topitud / ja ainult jumal teab / kumb siin kummale / toeks on” (lk 54). Ehk võiks siis Tasuja sellegi kogu kohta öelda — stiililiselt ebaühtlane.

  Triin Tasujat on nimetatud luuletajaks, kelle luulemina ja pärismina asuvad väga lähestikku, võimalik, et neil polegi midagi vahel peale raamatu toimetaja käe (selle raamatu puhul Helena Läks). Need on iseenda analüüsid, mis on õnnestunud kunstilises mõttes, ja võimalik, et ka elulises, sest väljendatakse ja see­läbi teadvustatakse nii mõnu kui ka valu. Või mõlemat korraga, sest selle raamatu maailmas on need seotud.

  Hoolimata valust, mida romantiline armastus põhjustab, nähakse „Seksistentsialismis” armastuseni püüdlemises väärtust. Teise kaudu otsitakse ennast ja luulemina tahab, et teine teda näeks — ja tõlgendaks. Kuid teise tõlgendus jääb selles raamatus saamata, ja tõeline teadmine endast puudu. „kuhugi kaugele iseenda sees pole minna / kauge on teiseni kohale jõuda / tühjuse kõla kajab endas vastu / ilma teiseta olen eikeegi” (lk 49). Nagu on kirjutanud Itaalia filosoof Adriana Cavarero: autobiograafia pole piisav vastamaks küsimusele „kes ma olen?”, vastuse sellele küsimusele saame, kui meie lugu jutustab meile keegi teine. See on lugu, mida igaüks ihaldab.

  Kui Tasuja luulemina on veel ootamas, et teda kirjutaks keegi teine, siis autor Triin Tasuja lugu on kirjutatud korduvalt. Tasuja tosin aastat kestnud luuletajapõlve jooksul avaldatud arvustustes korduvad sarnased märksõnad. Järjekorras teist kogu, „Armastust on ja armastust pole” kritiserides leiab Alvar Loog, et Tasuja tarbib liiga palju armastust ja viina; ennast korrates on luuletaja tulnud „teisele kohtamisele sama kleidiga”.2 Brita Melts on Tasuja kolmandast kogust „Vastuseta kirjad” kirjutanud, et „kaootilise” Tasuja firmamärk on „lõputu tundlemine, ikka segane ja pidetu” ning et tema luulemina on „vastandumisest ja vihast võrsunud”.3 Sirel Heinloo, kes kordab „Vastuseta kirjade” arvustuses peamiselt Loogi varasemaid mõtteid, mainib ka ärplemist ja spontaansust.4 Jne, jne.

  Kriitika näib olevat kinni omadussõnades, millega kirjeldatakse naist, kes ei oska käituda, kes ei oska peita oma hullust, ja sellest tulenevalt ka mõistuspäraselt, vigu tegemata luuletada. Tuleb meelde feministliku kirjanduskriitika kanooniline tekst „Madwoman in the Attic”, mille autorid Sandra Gilbert ja Susan Gubar leiavad, et viktoriaanliku ajastu kirjanikud, nagu Charlotte Brontë, pidid patriarhaalsele maailmanägemisele ja kir­janduskaanonile vastamiseks lahutama oma tegelaskujud headeks koduingli­teks ja pööningule peidetud hulludeks. Naiskuju, kelles on nii ühte kui ka teist, poleks olnud nende kaasaegsele lugejale vastuvõetav. Tundub, et eesti kirjanduspildis kehtib mingis mõttes sama suhtumine nii naisautori kui ka tema kirjandusliku mina kohta: teda nähakse vaid kas ühe või teisena, kas targa või hullu, ilusa või koleda, stabiilse või ebastabiilsena. Mõnest arvustusest jäi koguni mulje, et oleks parem, kui kaootiline, kriitilise lugeja ootustele mittevastav Tasuja pei­daks ennast (ise!) pööningule.

  Mul on hea meel, et Triin Tasuja on autorina vähemalt seni eeldanud, et ta ei pea peitma ennast hulludega pööningule ega tuppa korralike tüdrukutega, sest ta on selline, nagu ta on — ei kumbki ja igaüks.

  1 T. Tasuja, Autoetnograafiline uurimus intiimsusest ja armastusest. Bakalaureusetöö. Tallinna Ülikool, humanitaarinstituut, antropoloogia eriala. Juhendaja Joonas Plaan, 2020.

  2 A. Loog, Ära jää jumalaga, puberteet! „Vikerkaar” 2012, nr 1—2, lk 187—192.

  3 B. Melts, Kaootilise inimhinge tundeliiane arheoloogia. „Värske Rõhk” 2015, nr 43, lk 117—122.

  4 S. Heinloo, Provintsiluulest provintsliku luuleni. „Looming” 2015, nr 6, lk 723—725.

 • Arhiiv 16.03.2021

  Täidetud tühjus

  ants

  Täidetud tühjus

  Tiina Pai

  Andrei Ivanov: „Untermensch: minu lõhkikistud osa”. Tõlkinud Veronika Einberg. „Loomingu Raamatukogu” 2021, nr 1—2. 120 lk.

  Andrei Ivanov on üks viljakamaid ja tunnustatumaid keskmise põlvkonna Eesti kirjanikke. Kas tegu on Eestis elava Vene kirjaniku või vene keeles kirjutava Eesti kirjanikuga, on vaid vaatepunkti küsimus ja kirjutatu seisu­kohast üldsegi mitte oluline. Maailma mastaabis ei ole selles ju midagi erilist, et ühes keeles kirjutav kirjanik elab valdavalt teiskeelses riigis, ja tavaline on seegi, et sama autorit peetakse korraga mitmesse kultuuriruumi kuuluvaks. Viiteid Ivanovi varasemale loomingule ja sellest pärit tegelasi, tegevuspaiku kohtame romaanis „Untermensch: minu lõhkikistud osa” mitmeid, kuid Ivanovi varem ilmunud teoseid on juba eraldi ja kooski palju käsitletud, lahatud, arvustatud, seepärast ma praegu neil ei peatu. Küll aga julgeksin lugejale soovitada Ivanovi loomingu kahte omanäolisemat käsitlust. Leedu kirjanik ja kirjandusteadlane Taisija Oral tegeleb Skandinaavia triloogiale keskenduvas artiklis1 rahvuse kuvandi ja mitmekultuurilisuse imagoloogilise analüüsiga ning jutustamise eri tasanditega nende kuvandite edastamisel. Hingestatud käsitluse on avaldanud ka Irina Belobrovtseva ja Aurika Meimre2 — nende artiklis leidub nii laiem ülevaade Andrei Ivanovi loomingust kui ka tekstide peenekoelist süva­analüüsi.

  Ivanov ütleb „Loomingu Raamatukogule” antud lühiintervjuus, et värske raamat on uue romaanitsükli proloog.3 Järgmine teos tsüklist, pealkirjaga „Театр ужасов”, on juba vene keeles ilmunud ja tutvustuse kohaselt kujutab endast cervanteslikku rüütliromaani, küllap saame seda peagi lugeda ka eesti keelde tõlgituna.

  Minnes raamatu „Untermensch: minu lõhkikistud osa” juurde, tekib paratamatult küsimus: kuidas kirjutada teise inime­se mõttevoost, mis näib ennast vägisi paberile pressivat, halastamatult, kõigutamatu tahtega eluõiguse nimel võideldes? Oskan vastata vaid mõtetega, mida autori loodud jutustaja, jutustajast looja sisemuse vaatlemine tekitab, resoneerida enam-vähem sama katkendlikult, sama vabalt. Kasutan selleks märksõnade abi.

  Untermensch. Autori loodud fiktiivse autori ehk minajutustaja alter ego. Ehk siis alter ego alter ego. Seega sõna otseses mõttes Untermensch, nagu Unterströmung, reaalsust mõjutav ohtlik allhoovus, inimkihtide all pesitsev põhjakiskuv ebaolend. Rebitud, lõhkikistud, moonutatud peegelpilt, mosaiik minategelase mateeria tükkidest (lk 96). Lothrop Stoddard nägi Untermensch’i ühiskonna heidiku, asotsiaalina. Natsid laiendasid mõistet Vene kommunistidele ja kõigile nende jaoks tülikatele Euroopa rahvastele-etnostele. Ühiskonna silmis sotsiaalselt alaväärseks liigitub ka Andrei Ivanovi Untermensch. Ivanov kirjutab oma tegelasest kohe esimeses lauses: „Untermensch — otsustusvõimetu hing, ta longib labürinti mööda, satub lõksudesse, vastab küsimustele, haarab paanikas sõidukaardi, varjub bussi, kirjutab märkmikku: ma olen imelik inimene, mul on palju asjaajamisi, palju igasugu pakilisi mõttetuid asjatoimetusi, raha pole üldse ja dokumentidega on krooniline segadus.” (Lk 5.) Samuti võib kõigis Untermensch’i kirjeldustes kohata Nietzsche Übermensch’ile vastandumist, näiteks: „Untermensch on vaegkehastunud olevus: osa temast on otsekui vidususega kaetud, vaevu paistab läbi väävlipilve.” (Lk 12.) Elujaatust, väärtuste loomist ei kuskil. Vaid sihitu kulgemine ja kirjutamine, kuid kirjutamine, mis tavaolukorras eeldaks autori aktiivset osalust, juhib Untermensch’i, mitte vastupidi. See on kõikehõlmav sundus, millele kogu ülejäänud elu alla vannub. Untermensch ei saa asjadega läbi (lk 15), on haletsusväärne (lk 31), on jõuetu bürokraatia ning ametiasutuste ja -isikute ees. Untermensch on prokrastinatsiooni meister, ei ole temas tegutsejat.

  Võõrandumine. Andrei Ivanovi teose minajutustaja on oma tegelaste isa, kuid neist lahku kasvanud. Tema areng on seisma jäänud. Eemaldunud, maha jäänud on ta ka enese „vaimsetest isadest”, ta tõdeb, et on juba Kierkegaardist vanem, kuid ei märka ikka veel taibata, et ei tea midagi, kirjutab vankumatult ja peab kangekaelset võitlust materiaalse maailmaga kas või köögikapi irvakile vajuva ukse kujul (lk 29). Tegelased ja eeskujud vaevavad „Untermensch’i” minategelast ühelt poolt, nõudes tähelepanu. Ühiskond vaevab autorit teiselt poolt asjade, bürokraatia ja rahaga. Valitseb eksistentsiaalne erinevus tava­inimesest, kes läheb kaasa sunniga panustada tulevikku ja mitte elada vaid hetkes, kes otsustab midagi, kavandab midagi ega lase ennast voolust kanda (lk 36). Rahatus on minajutustaja jaoks valik, talle käepärane viis võõrandumist pidurdada, pisutki leevendada. „Edu on minule vastunäidustatud. Suur raha on minule vastunäidustatud. Rahakas mina ei ole enam mina, see on minule võõras küüniline kreatuur, keda huvitavad ainult tema ise ja tema šedöövrid.” (Lk 77.) Rahakana ja Untermensch’ita oleks minajutustaja ebainimlik olend, rahatus distsiplineerib teda, hoiab vaos, aitab püsida lähemal naisele ja pojale, kes näivad kohati niigi kaugematena kui mis tahes fiktiivsed karakterid.

  Identiteet. Kogu XX sajandi teise poole ja XXI sajandi kirjandus on ilmselgetel ajaloolistel ja sotsiaalsetel põhjustel täis oma kohta otsivaid kangelasi, ühes või teises mõttes põgenikke. Nagu Ivanovi teisteski teostes, on ka „Unter­mensch’is” esindatud rahvusliku identi­teedi küsimus. Kodakondsus, selle puu­dumine, selle saamine. Küsimus, mid­a hoida, mida jätta? Milline võiks olla integreerumine assimileerumata? On see võimalik? „Võib-olla tahetakse minust patuoinast teha? Miks mitte? Näitlik eestivenelane! Täielikult integreeritud!” (Lk 38.) Minategelane näib pikalt kohata ja kohatu, temas puudub täielikult Taani onukese kaudu väljendatud provokatiivsus, arrogants ja solvumine rahvusküsimustest kõnelemisel, kuid pinge ja paine on temas olemas. Romaani lõpuks näib minajutustajale siiski üht-teist selguvat. Kodu ei pruugi olla kammitsetud (rahvus)riigi piiridest, Untermensch’i üle ilma pillutatud tükid omandavad mõtte, kui neid ei suruta nii kitsasse raami: „[—] mitte keegi ei taha, et ma mõtleksin selle üle, milline saab Euroopa olema, kuid ma ei saa mitte mõelda, ma elan siin, siin elab mu poeg, ta hakkab elama Euroopas, loodan, et ta ei pea Euroopast põgenema.” (Lk 105.) Odensest viib orgaaniline side tšuvašist vanaisani (lk 117), lood näiksid omavahel põimuvat ja leppivat, ajalugu ja olevik saavad kokku.

  Äng. Olen pannud tähele, et kirjanduses võib eristada naiselikku ängi ja mehelikku ängi (kirjutusviis võib, kuid ei pruugi ühtida kirjutaja tegeliku sooga). Andrei Ivanovi kirjeldustest kerkib esile tüüpiline meesäng: midagi nagu polekski elul viga, aga ängistus on ometi suur ja kõikehõlmav, sellesse saab pugeda nagu kohevasse, lohutavasse tekki. Naiselik äng on teistlaadne, nagu Herta Mülleril või Sofi Oksanenil, väljendub õuduste konkreetses, napis ja asjalikus kirjelduses, ent on seda hirmsam tajuda. Selles ängis ei saa viibida ega seda nautida. Kui näiteks Houellebecqil väljendub äng tegelaste groteskses enesehävituslikkuses, siis Ivanov suunab kõik oma minatege­lase monoloogina paberile, mõlemat on võimalik lugeda ise masendusse langemata, huvitava, lõbustavagi lektüürina. Naistel on võime kirjutada jubedustest igapäevasena, meestel vastupidi on annet kirjutada igapäevaelu painavaks.

  Kirjutamine. Raamatus on põhjalikult ja mitmetahuliselt edasi antud kirjutamise protsessi. Seda, mida tähendab veel kirjutamata ja juba kirjutatud teost igavesti endas kanda, kuidas ta elab ja sunnib ennast kirja panema, kuni Untermensch lõhki läheb (lk 15). Ivanov kirjeldab autori kõhklusi, kahtlusi, tüdimust: „See romaan, ma pidanuks ta pooleli jätma, milleks nii palju aastaid lohistada?” (Lk 28.) Romaani kirjutamine ei tule minategelasele kergelt kätte, ei ole kui õhupalliga lendamine või rongisõit, see romaan ei kirjuta ennast ise (lk 32—33). „Untermensch” on „takistusromaan, paljude aastatega kujunenud straatumid, müürid, trellid, ämblikuvõrk, kookon” (lk 33). Kirjutamine on möödapääsmatus, surve. Andrei Ivanovi sisekõnelisus meenutab väga Péter Nádasi jutustamisviisi, selgelt on Ungari autor üks Ivanovi eeskujusid (lk 58—59, 61). Samamoodi ei ole ka Ivanovi keelekasutus juhuslik. Meenub, kuidas Nádas ühes varases jutustuses4 juurdleb pikemalt sõnade väärtuse ja väärtusetuse üle. Sarnased kaalutlused näivad olevat Ivanovi sõnavalikute, tekstiloome taga. Kõige põhjalikumalt on kirjutamisest räägitud 6. peatükis, minajutustajast autor ütleb, et „Untermensch” on katse saada teada, kuidas mõjutab kiri teadvust ja maailmataju, nii lugeja kui ka autori taju (lk 62—63).

  Märksõnadega võiks jätkata pikalt, Andrei Ivanovi kirjutatus leidub palju kihte, mõtlema ärgitavaid avaldusi, kriipivat, huvitavat. „Untermensch” on teos, mille kohta raamatu minategelane ütleb: „Untermensch ei ole romaan, see on tuulevinu vee kohal” (lk 11). Seda on raske tajuda ja püüda, ometi on sisu olemas ja puudutab. Andrei Ivanovi romaan „Untermensch: minu lõhkikistud osa” on kui teekond, vahejaamadega rongiretk, mis jõuab lõpuks välja tühimaale (ahermaale?), kus meel on kerge ja nukker (lk 113). Õnnestunud alkeemiline eksperiment.

  1 T. Oral, Multicultural imagery in Andrei Ivanovʼs „Scandinavian Trilogy”: Narrating the refugee point of view. Rmt-s: Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature. Newcastle upon Tyne, 2018.

  2 I. Belobrovtseva, A. Meimre, Kirjutamine kui püsikestev peeglistaadium. Tallinna prosaist Andrei Ivanov. „Keel ja Kirjandus” 2015, nr 1, lk 16—32.

  3 „Loomingu Raamatukogu” postitus Facebookis 25. I 2021.

  4 P. Nádas, A bárány. Rmt-s: Minotaurus. Budapest, 1997.

 • Kroonika 16.04.2021

  Kroonikat

  ants

  2. märtsil tähistati Friedebert Tuglase 135. sün­­niaastapäeva virtuaalse kirjan­dusliku ringkäiguga, mida juhtisid Mart Juur ja Andrus Kivirähk. Samuti anti üle Tuglase novelliauhind, mille pälvisid Lilli Luuk novelliga „Kolhoosi miss” („Looming” 2020, nr 3) ja Tauno Vahter novelliga „Taevas Tartu kohal” („Looming” 2020, nr 1 ja novelli­kogu „Pikaajaline kokkusaamine”). Žüriisse kuulusid Maarja Kangro (esimees), Heli Allik, P. I. Filimonov, Mart Velsker ja Kristi Viiding. Žürii poolt võttis sõna Maarja Kang­ro, kõne pidas ka laureaat Tauno Vahter. Esitleti reisiraamatut „Omnibusega ümber Põhja- ja Kesk-Euroopa. Väike Skandinaavia reisisaatja”, raamatust rääkisid koostajad Kri Marie Vaik ja Elle-Mari Talivee. Ürituse korraldasid Eesti Kirjanike Liit ning Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.

   

  2. märtsil toimus Tallinna Kirjan­dus­kes­kuse Mati Undi muuseumis loengusarja „Undi­tund” raames otseülekandena Vilen Künnapu loeng arhitektuuriideedest 1960.–1970. aastatel ja nende mõjust kirjandusele. Loeng on järelvaadatav Kirjanduskeskuse kodulehel.

   

  3. märtsil esitasid Triin Soomets ja Mathura oma loomingut Kritya Talki luuleüritusel „Let freedom sing”. Vestlust juhtis Kera­la luuletaja Rati Saxena, kes luges ka ette autorite hin­dikeelseid tõlkeid, mis ilmuvad netiajakirjas „Kritya”.

   

  6.–14. märtsini avaldati Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingu projekti „Tähtteose kiirkursus” raames 19 animeeritud klippi, mille eesmärk on anda lühiülevaade eesti klassikute tippteostest. Klipid ilmu­sid ERR-i kultuuriportaalis ja Apollo raamatuportaalis ning on järelvaadatavad muuseumide veebilehel.

   

  9. märtsi kirjanduslikul teisipäeval toimus virtuaaltuur Holger Looduse näitusel „Taasluues neid vanu nõlvakuid” Kogo galeriis. Dantest, kelle motiive näitusel kasutati, vestlesid Ülar Ploom ja Siim Lill.

   

  10. märtsi kirjanduslikul kolmapäeval esines Kalju Kruusa viiekümne lühilaulu ehk tankaga. Esinemist saatis Joel Tammiku muusika.

   

  11. märtsil toimunud emakeelepäeva vee­biüritusel kohtus Kairi Look Tallinna Reaalkooli õpilastega.

   

  12. märtsil peeti Eesti Rahvusraamatukogus virtuaalset emakeelepäeva konverentsi „Eesti keele elujõust”. Konverentsi avas Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo, osalesid Toomas Hendrik Ilves, Fred Puss, Andra Teede, Calista Krass, Karl Martin Sinijärv, Justin Petrone ja Tiit Hennoste. Kõnejuht oli Karl Martin Sinijärv.

   

  12. märtsil arutas Eesti Kirjanike Liidu eest­seisus jooksvaid küsimusi.

   

  14. märtsil toimus Berliini Eesti Kultuuriseltsi korraldatud virtuaalne kirjandusõhtu, kus esinesid Leila Holts ja Triinu Laan.

   

  15. märtsil tähistati Eesti Kirjandusmuu­seumis emakeelepäeva. Virtuaalsel üritusel pidasid ettekande Aija Sakova, Piret Voolaid ja Janika Kronberg. Anti üle Gustav Suitsu luuleauhind, mille pälvis Mats Traat luulekogu „Taivatäis tsirke. Nelläss luulekogu Tartu kiilen” eest. Žüriisse kuulusid Aare Pilv, Rutt Hinrikus, Arne Merilai, Endla Reintam ja Asko Tamme.

   

  16. märtsi kirjanduslikul teisipäeval esitles Piret Bristol romaani „Päikesepoolses toas”. Autoriga vestles (:)kivisildnik.

   

  17. märtsi kirjanduslikul kolmapäeval esitles Airis Erme luulekogu „Vihmavalgus”. Autoriga vestles Peter Pedak, viisistatud tekste esitas Helin-Mari Arder.

   

  19. märtsil toimus Tallinna Keskraamatukogu YouTube’i kanalil intervjuu Piret Bristoliga. Autoriga vestles raamatukogu luuleklubi eestvedaja Aimur-Jaan Keskel.

  20. märtsil oli Tartu Linnaraamatukogu YouTube’i laste- ja noortekanalil külas Tartu linnakirjanik ja jutuvestja Juhan Voolaid, kes jutustas loo „Lumememm ja kevad”.

   

  21. märtsil tähistati Tartus UNESCO kirjanduslinnade rahvusvahelist luulepäeva. Luulevideoga esinesid Mehis Heinsaar, Kristel Mägedi, Carolina Pihelgas ja Tõnis Vilu. Facebooki lehel jagati kokku üle 40 luulevideo.

   

  21. märtsil toimus Kotkajärve Metsaülikooli korraldatud kirjandusõhtu, kus Jürgen Roostega vestles Sirje Kiin.

   

  23. märtsi kirjanduslikul teisipäeval jagas ajakiri „Värske Rõhk” virtuaalsel kirjandusõhtul „VAuhind” ajakirja aastapreemiaid. Saadet juhtisid Gregor Kulla ja Kaisa Kuslapuu, sõna said laureaadid ja ajakirja toimetajad. Luule valdkonnas sai preemia Maryliis Teinfeldt, proosas Ave Taavet, kriitikas Agne Pilvisto ja vabaauhin­na pälvis Rauno Alliksaar. Erikülalisena astus üritusel üles ansambel Merkuur.

   

  24. märtsi kirjanduslikul kolmapäeval esines Ivar Sild.

   

  30. märtsi kirjanduslikul teisipäeval vestlesid Tõnis Vilu luulekogust „Tundekasvatus” Saara Lota Linno, Kerstin Vestel, Joosep Susi ja Tõnis Vilu.

   

  31. märtsi kirjanduslikul kolmapäeval esines Kaarel B. Väljamäe.

   

  31. märtsil toimus Tartu Linnaraamatukogu YouTube’i kanalil otseülekandena jutuvestja, giidi ja kirjaniku Ena Metsa jutuõhtu „Loodus, minu kodu”

   

 • Arhiiv 08.03.2021

  TUGLASE AUHINNA VÕIDUNOVELL
  Taevas Tartu kohal

  ants

  Ebamäärane hääl kostis uuesti ja olin täpselt selles unestaadiumis, kus endamisi juureldakse, kas see on osa unenäost või on aeg päriselt ärgata. Keegi koputas uksele. Tõmbasin paar rõivatükki selga ja lonkisin vastumeelselt avama — tavaliselt need koputused midagi head ei tähendanud. Mõnel naabril oli midagi öelda või tuli omaniku poeg arvestit vaatama.

  Uksesilmast paistis õlgadeni ulatuvate tumedate juuste ja kõrgete põsenukkidega tütarlaps, kes naeratas avalalt. Mis nüüd? Tegin ukse lahti ja teretasin küsivalt.

  „Tere, ma tulin voolu välja lülitama!” teatas tütarlaps kuidagi kohatu optimismiga.

  „Välja lülitama?” pärisin kahtlevalt.

  „Jaa, ma vaatan, et teil on… hmm…” maailma kõige optimistlikum täitevametnik lappas märkmikku, „kaheksa kuud elekter maksmata.”

  „Kurat küll… ma olen siin kaasüürnik, võib-olla pole lihtsalt viitsitud minu makstud raha edasi maksta.”

  „Seda ma ei tea, mina lihtsalt lülitan voolu välja ja panen plommid peale.”

  „Oot, niimoodi vana-aastaõhtul võtate voolu ära? Palju see võlg siis on, kas seda nüüdsama otse teile maksta ei saa?”

  „Ei-ei, mina ei arvelda, peate minema ikka kontorisse maksma. Ma lihtsalt annan kella, enne kui voolu välja keeran, et te saaksite oma elektriseadmed välja lülitada.”

  „Ahah, no väga… tore. Ei ole mingeid seadmeid.”

  „Jah! Maksate arve ära, siis tuleme võtame plommi maha ja saate voolu tagasi! Head aasta lõppu!” teatas tütarlaps naeratuse saatel, nagistas veel midagi elektrikapis ja läks. Tema selja tagant ilmus nähtavale parajasti koju jõudnud naaber, suure musta koeraga vanem mees, ta ei öelnud midagi, aga saatis mulle väsinud pilgu.

  fucking raisk! Miks Oskar raha ära ei ole maksnud? Lihtsalt ükskõiksusest niikuinii! Oled vana-aastaõhtul Tartus ja voolu pole. Plaani B asemel tuleb välja mõelda plaan C. Kell oli kümme, kaksteist pidi algama teadmata kellaajani kestev viimane eksam, mis oli ka peamine põhjus Tallinnasse sõitmise asemel Tartusse jääda. Võiks Tallinnasse Oskarile või ta vanematele helistada ja kaevata, aga mida see täna muudaks.

  Esimesed aastad olin elanud Pära-Tartus ühes paneelmajas pensionäridest vanapaari kolmetoalise korteri tagumises toas. „Reeglid on lihtsad: 400 krooni maksad kuu eest ette, külmkapis on sinu asjadele alumine riiul ja tüdrukuid ei too!” oli kohe alustuseks kuulutanud tervisest pakatav punase ninaga korteriperemees. Tema teinepool, väga lühike allaheitlik daam, ees pudelipõhjaprillid, noogutas vaikselt mehele kaasa. Tekkis tahtmine pärida, kas noormehed on lubatud, aga kahtlustasin, et see nali võib raisku minna. See oli ainus teadaolev pakkumine kogu linnas ja seetõttu vastupandamatu.

  Istusin esimesel Tartu õhtul oma uue elukoha voodil, mis koosnes nurgadiivani Eva-2 kokkulükatud juppidest, kui kostis koputus uksele.

  „„Kodus ja võõrsil” algas,” teatas vanaproua vaikselt.

  „Ahaa… jah… mmm… ma ei vaata seda eriti,” lükkasin pakkumise tagasi.

  Korter oli viiendal korrusel. Kui proua tegi Atleedi juustuga toitu, mida ta nimetas pitsaks, oli lõhn esimesel korrusel tunda. See lõhn oli tegelikult üsna õudne hais. Kuu alguses oli vanamehel nina punasem kui tavaliselt, linn endiselt kaugel ja asi muutus üha tüütumaks. Koolivend Oskar aga elas laialt, ta oli üürinud kahetoalise korteri, kus üks tuba seisis õieti tühjana, nii et olin paar nädalat tagasi end seal sisse seadnud. Kesklinn oli poole lähemal ja ruumi rohkem.

   

  Oli selge, et isegi kui kraapida elektrivõla raha kokku, siis vana-aastaõhtul keegi voolu uuesti sisse ei lülita. Kõige realistlikum on eksamil ära käia ja siis kellelegi kaela peale sadada. Eksam! Milline pervert sätib eksami vana-aastaõhtuks? Sellist asja tehakse ainult väga tõsise ainega!

  Ei, see ei olnud anatoomikumi praktikum või õiguse entsüklopeedia, millega enamik juuratudengeid kippus lolliks minema, kuni üleni allajoonitud õpikuid vihaga vastu seina loobiti. See möödapääsmatu aine oli popmuusika. Kuigi õieti keegi ei osanud päris hästi selgitada, kuidas selline asi ainekavasse oli sattunud, oli see väga populaarne, kuna kuskil oli ette kirjutatud, et tuleb teenida ka vabaainete punkte — ehk siis võtta teatud kogus täiesti suvalisi aineid, mida praktikas valiti kahe kriteeriumi järgi: need punktid pidid tulema kas ülikergelt või siis toetuti üldlevinud arvamusele selle aine meelelahutuslikkusest või huvitavusest. Esimese katteks võis näiteks vabalt valida kriminaaltäitevõiguse, selle sooritamiseks piisas, kui pool tundi ukse taga konspektist lugeda, missuguseid kinnipidamisasutuste tüüpe on olemas, ja seejärel ära vastata. Või siis oli teada, et Miša Lotman kirjutab kõigile arvestuse sisse, kes sel päeval enne kella kuut matrikliga kohale jõuavad, nii et püüdlikumad inimesed käisid linna teises otsas taksoga oma matrikli järel, et kaks punkti kokku kraapida. Eriti vihale ajas näiteks uus rektor, kellel oli korraks turgatanud, et tuleb muuta kõigile tudengitele kohustuslikuks mänguteooria loeng. Järgmine selline hullus oli aine nimega riskijuhtimine, mis tähendas, et kõik aeti lühikese pruuni lipsuga nässaka vanamehe loengusse, kus ta kuulutas, et igasse võõrasse hoonesse sisenedes tuleb esmalt tutvuda evakuatsiooniteede skeemiga.

  Popmuusika loengus oli umbes sada inimest, mis oli täiesti arusaamatu. Enamik osalejaid oli tulnud kohale rumala eeldusega, et muusikasõbrast lektor kirjutab aasta lõpus arvestuse ära. Suureks üllatuseks selgus, et kogu seltskond jagati gruppidesse, kes pidid kahe päeva jooksul tegema nii kirjaliku kui ka suulise eksami. Ja nii me seal istusime vana-aastaõhtul. Õnneks minul oli kirjalikus osas üsna hea teema, nii et viskasin jutu valmis ja kuulasin oma järjekorda oodates teiste suulist vooru.

  „Vaatan, et te olete valinud varajase psühhedeelse muusika teema,” nentis õppejõud prille kohendades minu ees vastajale.

  wannabe-kurtcobain, kelle peamine sarnasus Cobainiga seisnes pesemata juustes.

  „Öelge siis mulle alustuseks, mis on Jimi Hendrixi muusika sõnum, mis tegi ta eriliseks?” küsis õppejõud ja veeretas pastakat mööda lauda nii mõtlikult, nagu oleks palunud termotuumareaktsiooni olemust selgitada.

  „Noh, see on ikka väga mässumeelne ja… ja… ja kindlasti erootiline muusika. Hendrixi kitarririffides on selline sümboolne, orgasmilaadne plahvatus,” käis noormees oma trumbi välja. Paar tudengit hakkasid itsitama, õppejõud pööritas silmi.

  „Ma mõtlen, et istuge natuke, mõelge selle orgasmi üle järele ja siis tulge uuesti.” Noormees saadeti tagasi. Järgmisena oli minu kord, rääkisin midagi Ne Ždali ja teiste venelaste kohta ja olin pääsenud. Matrikkel kästi jätta osakonda, trepi juures nuttis üks tagasi saadetud tütarlaps, et ta ei jõua enam Saaremaa bussi peale ja et keegi olevat käinud vastamas juba kolm korda. Üks tulevane minister teatas, et isa saatis talle Tallinnast ametiauto järele.

  Kell oli saanud kaks. Korra mõtlesin veel, et äkki peaks siiski Tallinnasse sõitma, aga ei tahtnud plaane muutma hakata. Kõige kindlam variant oli üle silla Narva maantee ühikasse minna. Tavaliselt koguneti toas 325 Marguse juures ja siis vaadati, mis edasi saab.

  Ühikas oli viimane remondi moodi remont tehtud umbes Brežnevi ajal ja võimalik, et isegi veel võrdlemisi selge mõistusega Brežnevi ajal. Välisukse juures oli postkastilahtrite rida, kus keegi käis raha otsides regulaarselt ümbrikke lahti käristamas. Kõige hämmastavam oli see, et mõned vanemad-vanavanemad saatsidki vahel niimoodi raha, näiteks kahe kokku kleebitud postkaardi vahel, nagu see siis ei paistaks välja. Aga et ühikakohad olid odavad, siis oli soovijate järjekord nii pikk, et esimesel aastal peale eraka paljudel mingit muud varianti polnud.

  Vahekoridorist kostis plõnnimist, astusin oma koputusele vastust ootamata tuppa. Neljast voodist kolm olid tühjad, ainult Marguse koolivend Atko vaatas telekast, heli põhjas, mingit ETV huumoriklassikaks kuulutatud jubeda 1980-ndate naljasaate kordust ega olnud ära sõitnud.

  „Lolliks läinud, keera natuke vaiksemaks!” vehkisin kätega.

  „Ei ole hea mõte,” karjus Atko üle teleka hääle, aga keeras vaiksemaks. Nüüd kostis muusika kõrvaltoast.

  „Wham!? Teil on kõrvaltoas ussiauk?”

  „On. Seal naiste toas on ühel ainult kaks kassetti, täna ta on hommikust saati kuulanud vaheldumisi Whami ja Army of Loversit.”

  „Mhm, kena. Kus teised on, kõik läinud?”

  „Margus sõitis ikkagi Pärnu, mingi perekondlik värk, saarlane läks juba öösel bussi peale ja Sass põrutas Räpinasse maale viina jooma.”

  „Ahah, polegi kedagi. Mul keerati elekter välja, nii et ei saa isegi sellist asja vaadata.”

  „Vahi,” nentis Atko osavõtmatu rahuga.

  „No aga mis sina teed? Lähed Atlantisesse aastalõpupeole Estinit kuulama või?”

  „Mine perse, võid ise nende üheksanda klassi tüdrukute ja Mammaste traktoristidega maid jagada.”

  „Aga muud plaani?”

  „Mõtleme. Näe, võta liha,” lükkas Atko taldrikut minu poole.

  „Mis see on?”

  „Normaalne kondita liha,” irvitas Atko.

  „Miks mul on tunne, et mulle tahetakse kassi sisse sööta?”

  „Ei ole mingi kass, see on maride liha.”

  „Maride?”

  „Maride jah, meil on siin koridori peal ühed vennasrahvaste programmiga marid, õpivad juurat ja arsti. Need panid hommikul köögis liha potti keema, ma käisin peldikus ja vaatasin, et liha juba päris pehme, ja lõikasin natuke kondi küljest.”

  „Nende potist? Arvad, et nad aru ei saa?”

  „Marid ei saa midagi aru, see on mingi supikondiliha, kes seda mõõdab. Neil on peretuba, naine ei julge eriti köögis käia, sest seal on pirnid katki, ja duširuumis oli sügisel liputaja käinud. No ja sügisel oli see lugu, kui keemikud tahtsid hakata pliidi peal napalmi keetma, nii et päris paljud hoiavad nüüd eemale.”

  „Ma oma kogemusest kardaksin seda peldikut rohkem kui liputajat. Aga mis siis saab, kas lähme kuskile linna peale vaatama?”

  „Vaatame rahulikult, kus sul kiire… telekas on, liha on.”

  Sel hetkel kostis seina tagant kassetivahetamise klõps ja selle järel „Last Christ­mas, I Gave You My Heart…”.

  „Nahhui küll, kaua võib! Ma panen siis ka riidesse…” andis Atko alla ja hak­kas õllepudelite kollektsiooni keskelt saapaid otsima.

   

  Atko oli minu kursavenna Marguse endine klassivend, kes õppis majandust. Enamasti oli ta kaine mõtlemisega ja üritas igal võimalusel kokku hoida, isegi kui raha parajasti oli.

  „Kell on pisut üle kolme… kui me kesklinna läheme, siis praegu peaks õlu kõige odavam olema Draakonis. Kui me natuke kaugemale viitsiks minna, siis saaks võib-olla kaheteistkümnega kätte. Näiteks Kolme Kaare baaris.”

  „See on poolel teel… Elvasse, nii kaugele ei viitsi. Lähme algul Draakonisse.”

  Draakon oli keldriurgas, aga kuna seal oli kombeks pakkuda iga päev soodukat kahtlaselt seisnud maitsega õllele liitristes kannudes, siis käidi Draakonis sageli. Populaarse teooria järgi oli hind odavam selle pärast, et tudengitele müüdi restile kogunenud settinud vahtu, mida võis ühe vaadi pealt saada viis liitrit. Võtsime küüslauguleivad ja õlled.

  „Oot, aga tegelikult oleme ju puhta lollid,” laksas Atko varsti vastu lauda, „me saaks ju tasuta juua, lähme korpi!”

  „Oi kurat, ei hakka jälle seda korbijuttu,” vaidlesin ma vastu.

  „Sa ei pea ju liikmeks astuma, lihtsalt lased endale natuke välja teha ja noogutad õige koha peal.”

  „Sa tead küll, et ma ei viitsi neid läbi käia, igal pool sama jama.”

  „No kui sa siin maksta tahad, siis lase käia. Aga seal lihtsalt käitud natuke viisakalt ja saad tasuta.”

  Eelmisel sügisel oli korporatsiooni astumine olnud teemaks. Käisime kolmekesi tutvumisõhtutel. Kõige rohkem hämmastas otsekohesus, mida lubati ja pakuti: kas soovite edaspidi töötada välisministeeriumis, kaitseministeeriumis või hoopis suures pangas? „Panete näpu tagurpidi lindile, saate tasuta õlut, hiljemalt kolmandaks kursuseks on oma tüdruk, neljandaks töökoht,” kiitles üks noormees stripiklubile või diskobaarile ruume rentivast ühendusest.

  „Ei taha… siin on soe tuba, telekas on nurgas ja muud ka pakutakse.”

  „Ei vingu, viimane kann, siis lähme… kannatad ära,” ei hakanud Atko mu virisemist kuulama ja küsis arve. Valges rüüsidega pluusis noormees tõi arve ja Atko kukkus vehkima: „Siin on kaheksa õlle eest, meil oli ainult neli.”

  „Kaheksa oli,” ütles arvetooja käsitsi sirgeldatud paberile vaatamata.

  „Mõlemal oli kaks, mis kaheksa!” ei jätnud Atko ja ma noogutasin kaasa.

  „Te olete siin mamma-papa raha eest lakkunud. Maksate ära või kutsume mehed,” viskas mehelike rüüsidega noormees lõpliku pakkumise.

  Atko üritas veel vaielda, laiutasime käsi ja lõpuks maksimegi.

  Fucking epakas,” karjus Atko trepist üles minnes rohkem enda rahustuseks. Epakas vastas maalähedasemalt ja lubas meile molli anda.

   

  „Nii, nüüd ei ole tõesti enam muud teha kui korpi minna,” nentis Atko õues. „Kuradi sall jäi sinna alla.”

  „Mine küsi ilusti, et vabandage, ega te mu salli ei ole näinud,” pakkusin Atkole.

  „Lähme automaadist läbi, ma vaatan, palju veel kaardil raha on.” Lähim automaat oli õnneks lähedal, üle platsi, klaasukse taga. Läbi klaasi oli näha, et keegi on sees, me jäime ootama.

  „Ma kaeban ära, et nad teevad klientidele külma,” lubas Atko.

  „Kellele sa kaebad, arvad, et keegi usub sind rohkem kui neid?”

  „Kuradi epakate maffia, tüüpiline maaparandajate ja zootehnikute kamp. Endal mõistus muud ei võta, siis tulevad linna peale ülbama.”

  „No su rahvamajandus kõlab ka üsna epalikult, nii et selle peale ei maksa väga rõhuda…”

  „Ma mõtlen, et palju mul raha veel arvel on. Õppelaenuga läks ju ka sitasti.”

  „Otsas?”

  „No ma ostsin ju selle eest septembris aktsiaid kokku, kõik seletasid, et börs on nii madalal, et hakkab kohe uuesti ropult tõusma, aga see Vene värk rikkus kõik ära.”

  „Mismoodi, kõik 5000 läks?”

  „Ei, osa läks elamise peale ka, aga 4000 panin aktsiatele ja sellest ei ole peaaegu midagi järel. Enne uut aastat raha ei saa.”

  „Kuidas see nii ära kadus?”

  „Futuurid, mees, kõik käskisid futuuridele panna.”

  „Ahah, no hea, et sa ikka majandust õpid.”

  „Kurat, kaua see võtab sealt oma raha, mingi alkašš magab jälle automaadis või? See on kindlasti see tüüp, kes kõnnib ringi sildiga „Andke raha, tahan juua magusat viina”,” ei jaksanud Atko enam oodata ja me surusime ninad vastu klaasi. Automaadi ees seisis tuttav mees, professor Peeter, kes oli automaadist raha võtmise hetkel vajunud sügavalt mõttesse. Tema näpp oli klahvistiku peal, kuid pilk oli suunatud kuskile kaugusse, võimalik, et professor arendas mõttes mingit ideed või oli lihtsalt ära hangunud.

  „Täiesti zombistunud… vapšee…” ei suutnud Atko oma silmi uskuda. Ta koputas klaasile, professor võpatas, võttis automaadist raha ja väljus.

   

  „Nii, Rotaliasse või Vironiasse? Lähme täna Vironiasse, seal peaks rohkem tuttavaid nägusid olema ja keegi ei esita küsimusi.”

  „Hea küll. Aga ei jää sinna poole ööni,” podisesin tõredalt, kui jõudsime Laiale tänavale.

  „Kuule, üks asi veel,” pidas Atko korraks uksel kinni, „palun ära tee jälle seda mõõganalja.”

  „Mis mõõganalja?” kehitasin õlgu.

  „Ah, hea küll,” lõi Atko käega ja me pugesime sisse.

  Maja oli rahvast juba üsna täis. Kuskil nurgas istusid ka mõned vanemad härrad, aga enamik koosolijaist olid tudengiealised. Atko leidis kohe üles tuttavad, naasis avatud pudelite, ühe värvides hästi lühikese poisi ja ühe erakordselt kaamejumelise pika poisiga, kes oleks võinud vabal ajal lisa teenida Murnau õudukates elavate laipade kehastamisega.

  magister cantandi.”

  „Kas olete juba liitunud akadeemilise eluga või ikka veel metsikud nagu Atko siin? Ehk on aeg ringkondadega liitumisele mõelda?” päris lühem noormees.

  „Ma veel vaatan ringi, elus peab otsuseid ikka hoolega tegema,” põikles Atko.

  „Mina vaatan küll suure huviga, mulle pakub ikka väga huvi kõik see asi,” kinnitas pikem noormees, Sass. Ta oligi väga elevil.

  amica! Ja pere kõrvalt leiab siit pärast kõvasti tegemist kogu eluks!”

  „Kas teil on nende naiste kohta mingi piltidega kataloog ka?” ei suutnud ma lõpuks küsimata jätta.

  „Ei, miks kataloog. Meil on kõigepealt tantsukursused, siis teeõhtud ja perekonnaõhtud. Püsivamad naised tekivad nii kolmandal kursusel esimese või teise aasta naiste hulgast, mehel peab ju ikkagi tulevikku olema. Korporatsioon on isamaalisus, põhimõtted, ettevalmistus täiskasvanueluks!”

  „Jajaa… kindlasti… aga kuidas teil on nende… kas teil ka mõõkadega mängitakse?” pärisin eeslauljalt. Atko hakkas lühema noormehe selja taga nägusid tegema ja tõmbas näpuga üle kõri.

  „Korporatsioonis ei ole mõõku, korporatsioonis on rapiirid!” teatas noormees pisut mossitades. Sel hetkel kutsus teda keegi, noormees tõstis hüvastijätuks vapimärgiga kannu ja kiirustas toa teise äärde ning ronis seal millegipärast kapi otsa. „Lossis nimega Gradesko, kaugemal kui Temesvar,” pistis magister lõugama.

  „Kas me võiksime kuskilt rahulikuma nurga leida, enne kui veel rahvalikumaks läheb?” küsisin vaikselt Atko käest. „See ei ole Whamist eriti parem.” Atko ohkas, aga läksime ühte väiksemasse kõrvalsaali, Nosferatu moodi kaame tegelane nagu vastutahtsi meie järel. Kuna põhitegevus käis suuremas saalis, saime siin rahulikult maha istuda.

  „Pead sa alati plõksima hakkama…” poetas Atko.

  „Mhm… see korbivärk hakkab mulle kuidagi vastu.”

  „No aga kuulsid, rööpad või roopad on ees. Mis sul selle vastu saab olla, kui on natuke rohkem võimalusi elus?”

  „Ma ei tea… kõlab kuidagi võõralt, selline karjamentaliteet lööb välja. Vaese mehe vabamüürlased. Äkki on mõni muu tee ka.”

  „No eks tee proovi. Vaata, kuidas selle muu tee leidmisega läheb. Aga praktikakoht, naine? Sass, mitmes õlu see sul on?” vahetas Atko järsku teemat, kui nägi Nosferatut uut pudelit avamas.

  „Ei ole aastaplaani paika pannud, erinevalt vist siinsest süsteemist.”

  „No aga mine siis kuskile seltsi, kui korbis ei meeldi! Osas on isegi naised ja mehed läbisegi! Osas isegi juuakse toas sees, mitte maja taga! Sa ju käisid seal, mis ta oli, Veljestos!”

  „See oli, hee… teine äärmus. Esimesed neli tundi loeti ühe rumeenia luuletaja „Surmafuugat”. Paar tükki langesid selle käigus transsi, ajas ikka pisut hirmu nahka.”

  „Korporatsioonis ei meeldi, õlut ja naisi ei taha, rumeenia luulet ei taha — raske saab sul olema.”

  „Mhm, mis teha.”

  „Sass, oled sa juba kaua siin?” pöördus Atko vahelduseks Nosferatu poole.

  „Tunnikese eest tulin.”

  „Ma mõtlesin seda, et sa tahtsid EÜS-i astuda? Ise rääkisid, et lähed avaldust viima?”

  „Ei võetud vastu.”

  „Kolmandat korda juba?”

  „Jah, ma ei tea, mis värk on. Aga eks sinna on räme konkurents ka vist.”

  „Aga miks sul sinna on vaja astuda? Sa võid ju siin ka õlut juua?” küsisin pisut segaduses.

  „No EÜS on ikka EÜS, see on kõige kuulsam. Kõik tähtsamad tegelased on ikka EÜS-is, Eesti lipp… ja ma mõtlesin välisministeeriumisse praktikale ka küsida,” kostis Sass pisut kurvalt ja võttis uue lonksu.

  „Sass, päriselt, mitmes see sul on täna?” küsis Atko uuesti.

  „Kolmas vist. Kõik on hästi.”

  „Mis lapsehoidjat sa mängid?” küsisin Atkolt tasa.

  „Ei ole üldse nali,” rääkis Atko mulle poolihääli kõrva. „No vaata ise, Sass on natuke albiino. Tal on vist mingi geen puudu ja talle on hirmus vähe vaja, et end täiesti segi juua.”

  „Kolmest õllest ehk mitte?” ei suutnud ma uskuda.

  „Mees, sa ei ole näinud, mida mina olen,” pööritas Atko silmi.

   

  Paar tundi hiljem oli selge, et Atko ilmselt ei valetanud. Nosferatu keha hakkas juba tegema mitte väga nõtkele kurele omaseid liigutusi. Atko oli harjunud omade eest hoolt kandma ja arvas, et täielik vabalangemine pole enam kaugel ning et peaksime Sassi koju viima, see jäi võrdlemisi meie eraka lähedale.

  „Võtame takso, viime Sassi ära ja tuleme linna tagasi. Või siis… oodake mind välisukse juures,” seletas Atko. Passisime õues, kuni Atko tuli kilekotitäie õllega, mille ta oli kuskilt tuuri pannud.

  „Kaua sa niimoodi teha saad, enne kui sind vägisi liikmeks võetakse?”

  „Pähh, nad ei pane seal midagi tähele,” lõi Atko käega.

   

  Raekoja taksoposti ümbrus oli tühi, tuli oodata. Nosferatu, kellel oli umbes kolm ja pool pudelit õlut hinge all, seisis hädavaevu püsti ja rebis ühe käega laternaposti.

  „Lähme gaziiiinosse!” mõmises Nosferatu näpuga keldri poole näidates.

  „Ei lähe, Sass, sina lähed nüüd tuttu,” seletas Atko rahulikult ja pani suitsu ette.

  „Lähme gaziiiinossse!” nõudis Nosferatu valjemalt.

  „Ole nüüd rahulik. Raha liiga palju või? Kuule, kas teil Pärnus on kõik sellised?” küsisin Atkolt, hoides samal ajal Sassi hange külili vajumast.

  „Ma ei tea… ta on sealt teiselt poolt jõge, Rääma poolt.”

  „Kuradi Hanzapanga pedeed! Hanza… hanzapangas on rämedaaaad pedeed!” võttis Sass uuesti tuurid üles.

  „Ahah, no ma ei tea, mõned kindlasti, aga mis sa selle pärast muretsed.”

  „Sa ei šaa aru… ma gäizin seal… praktika vestlusel, ves-vestlusel ja nad ütlesid… ütlesid, et ma ei šobi nende gollektiivi… küsišid, kus ma õhtul väljas käin! Kuradi pedeed, käigu ise oma Dekoltees…”

  „Mhm. Mhm. No lähed teinekord uuesti. Meil on ju veel igasuguseid toredaid panku.”

  Õnneks saabus takso, katusel tohutu plafoon 343 333, lükkasime Nosferatu juhi selja taha istmele, Atko asus tema kõrvale ja mina istusin juhi kõrvale. „Kui oksendab, siis tuleb 25 otsa,” vaatas juht pikka loppis noormeest skeptiliselt. Atko noogutas vabandavalt, õnneks teadis ta Sassi aadressi ja saime sõitma hakata.

  „Sass, anna võtmed mulle, ma aitan su sisse,” juhendas Atko.

  „Ooda… võtmed…” kobas Nosferatu oma sügavates taskutes. „Eijule võtmed, eijule!”

  „Perse küll, ära hakka. Vaata uuesti, rahulikult.” Atko hakkas talitamisest väsima.

  Olime juba Sassi maja ees, aga võtmeid tõesti ei olnud.

  „Kedagi kodus ei ole sul?” küsis Atko vastust ette teades.

  „Eijule!” vääksus Nosferatu.

  „Me ei saa seda selli trepi ette ka jätta, sureb hange ära. Tead, me peame ta teie juurde viima, kuni ta homme omanikult võtmed saab.”

  „Miks just minu juurde? Ma nägin teda täna esimest korda!” püüdsin vastu vaielda. Ma ei olnud albiinojoodiku lapsendamisest vaimustatud.

  „Sinuni on ju ainult kaks tänavavahet sõita, paneme tuttu, homseks magab välja, saame ise niikaua edasi minna.”

  Vehkisin kätega, aga sain aru, et Atkol on tegelikult õigus. „Seal on jummala pime praegu, loodetavasti ehmatab end kaineks.”

  Takso tõi meid kohale, juht võttis 15 krooni ja andis mingi paberi vastu.

  „Kui õhtul seltskonda otsite, siis äkki pakub huvi!” muigas vunts ja pakkus litsimaja kaarti.

  „Ei ole vaja, aitäh.”

  „Näita siia!” kostis elavnenud Sass ja võttis taksojuhi peost ühe kaardi.

  Takso vuras suure talvise aurupilve saatel minema, maja ees polnud hingelistki, ainult telekaekraanide kuma reetis, et kuskil on inimesed süldilaua taga. Nendes korterites, kus oli elektrit!

  Saime Sassi üles ja lükkasime ta minu korterikaaslase tühja tuppa voodisse, saapad jäid jalga. Panin köögis ja esikus küünla põlema ja läksime istusime köögis maha. Atko arvas, et võiksime enne linna tagasiminekut kaasa taritud õlled ära juua. Tõin patareidega kellraadio, kust tulid aastalõpu edetabeli lood. Pudelid tühjenesid meie käes kähku, aga endiselt oli Atkol kindel plaan linna tagasi minna.

  Kõrvaltoast kostis hääli ja tundus, et Sass on üles ärganud.

  „Mine vaata, mis tal vaja on. Keera igaks juhuks külje peale äkki,” soovitas Atko.

  Leidsin Sassi voodis pikutamise asemel hoopis esikust telefoni otsast.

  „Jah… neljas korrus,” teatas Sass kellelegi ja pani toru hargile.

  „Elu sees juba? Kuhu sa keset ööd helistasid?”

  „Ehe… hee… emale helistasin, soovisin… h-head aastavahetust!” teatas endiselt üsna sodi Sass.

  „Miks tal korrust oli vaja teada?”

  „Nuu… uuu… telegrammi jaoks,” venitas Sass kavala näoga ja andis oma rahakoti minu kätte.

  „Vaata, palju mul rahha on!”

  „Miks sul seda praegu vaja on?”

  „Palju on?”

  „Noo, hea küll… 25… 50… 100… kule, sul ikka on… 150… sul on siin oma 400 krooni, rikas mees. Pane nüüd ilusti tagasi, lukuga taskusse.”

  „Jah!” näitas Sass pöialt ja kobis voodi äärele istuma, imelik irve näol, koridori küünlavalguses tundus see kuidagi eriti kummituslik.

  Läksin kööki tagasi ja rääkisin nähtust Atkole, kes kehitas ainult õlgu.

  „Ta oli juba kooliaeg selline, kaks õlut ja tuled kustus!”

  Kell oli juba üheteistkümne ringis, kui kostis tugev koputus uksele.

  „No mida veel? Nüüd on jäänud ainult vesi kinni keerata ja telefonijuhe läbi lõigata,” pomisesin ja vantsisin ukse poole, ise veendunud, et mõni pahane naaber oli Sassi jõuramist trepikojas kuulnud.

  Uksel seisis leopardimustrilise seeliku ja musta nahktagiga ebamäärases vanuses naisterahvas ja tema selja taga samasuguse musta nahktagiga, aga oluliselt pikem vuntsidega vanamees. Kui olukord poleks olnud niivõrd ootamatu, oleksin jõudnud juurelda, kas nad on oma nahkjoped ostnud ühest ja samast turuputkast.

  „Kutsusite tüdruku?” küsis või pigem nentis vunts kerge ninahäälega üsna puhtas eesti keeles.

  „Ei, EI kutsunud… üks moment, SASS, KURADI MEES!”

  „Mina, mina… mi-na kutsusin!” teatas ukse peale tekkinud Sass teatud perversse võidurõõmuga.

  „Mitu tükki ei ole lubatud!” teatas vunts, ebamäärases vanuses leopard jälgis nätsutades mängu.

  „Ei ole mingit mitut tükki, ta on purjus ja helistas suvaliselt,” üritasin seletada.

  „MINA TELLLLISIN,” teatas Sass uhkelt.

  „Kui on tellitud, siis on tellitud. Raha minu kätte ja ootan all. Teie istute teises toas ja kui keegi puutub, tuleb suur probleem, selge!” kummardus vunts mulle lähemale.

  „Mis mõttes, ta on jummala täis!”

  „Tule ära, sul pole siin midagi õiendada,” ei suutnud Atko naeru tagasi hoida. Vunts lükkas meid kööki ja käskis maha istuda.

  „Teil on siin… noh, romantika,” nentis vanamees küünlaid vaadates, lubas uuesti meiega tegelda, kui veel segame, ja lahkus.

  Atko puksus ainult naerda ja ulatas mulle järgmise õlle.

  „Mis mõttes tellib litsi minu koju, kurat!”

  Leopardimustriline naisterahvas oli maandunud kõrvaltoas ja kuulsime kõnehääli.

  „Mis su nimi on?” küsis Sass võrdlemisi selge häälega.

  „Oksana.”

  „Oksana, kas sulle jõulu… meeldivad sulle jõulud?”

  „Mhm. Meeldivad.”

  „Aga kuidas on vene keeles jõu…jõulud?”

  Рождество,” vastas Oksana kannatlikult.

  Рож…дест…во,” kordas Sass püüdlikult, „aga kuidas on vastlad?”

  „Vastlad… vastlad?”

  „Noh, veebruaris… kel-kelgutavad ja šöövad asju.”

  масленица! Kas see on sul esimene kord?”

  „Mis asi, masle…masle…”

  Масленица… nagu või.”

  „Või… või…”

   

  Toas jäi vaikseks. Atko ei viitsinud enam naeru alla suruda, mina hoidsin pead kinni.

  „No nii, läks asjaks!” nentis Atko.

  Kuid siis kostsid sammud ja leopardseelik ilmus köögiuksele.

  „Teie sõber jäi magama.”

  „Ahah. No vaat kus.”

  „Ma lähen nüüd ära.”

  „Ee… jah. Head uut aastat siis!”

  „Head uut aastat,” muigas ka leopard ning läinud ta oligi. Nosferatu juba norskas ning esimene küünal oli peaaegu lõpuni põlenud. Uue aastani oli jäänud viisteist minutit.

  „Meil pole enam mingit mõtet linna minna, taksot praegu ei saa ja jala enam vanalinna ei jõua,” ütles Atko.

  „Mis me siis teeme, kuulame uuel aastal köögis transistorit või?” küsisin, hak­kasin ka juba alla andma.

  „Aga teil on ju vaade jõe ja Annelinna poole… tule, lähme proovime,” pani Atko ette ja läks reipalt trepikotta ning me suundusime ühe korruse võrra kõrgemale. Viienda korruse kolmese ukse eest läks redel üles katusele.

  „Lahti on,” Atko kergitas luuki, „võta kaks pudelit kaasa ja lähme katusele.”

  Ronisin üles. Tõrvatud katus oli poolenisti kaetud tuisulumega, kuid vaade polnud üldse paha. Ühelt poolt oli vaade kesklinnale ja teiselt poolt Annelinnale, just neist kahest suunast oli oodata kõige rohkem rakette.

  „Hulgud tihti katustel?” uurisin Atkolt.

  „Ei… ehkki tead, kunagi olen olnud. Väga pikalt.”

  „Mis mõttes?”

  „Noh, sa ju tead, et ma olen tasulise koha peal?”

  „Oled või? No ja siis?”

  „See on ikka sitaks kallis tegelikult, mu vanematel ei ole nii palju pappi kui Sassil.”

  „No kallis on ka neil, kes ei ole tasulisel kohal.”

  „Jaa, aga mul ei julge vanemad midagi öelda ka. Kui see teada oli, et ma konkursiga sisse ei saanud, siis mul oli nii nõme tunne, et ma läksin meie umbes samasugu­se kodumaja katusele ja olin seal poole ööni. Ja ma tõesti vahepeal mõtlesin, et nüüd on mu elu läbi, postiljoniks ma ei hakka ja on sellel siis mõtet.”

  „Tõsiselt räägid?”

  „Tõsiselt. Istusin pool ööd katusel ja siis läksin koju. Vanemad ei öelnud mitte midagi, aga mul oli tunne, et nad teavad. Igatahes ütlesid nad järgmine päev, et kraabivad selle raha kokku, ja nii ka läks. Aga see on juba olnud asi, nüüd ma võin selle peale nii teha…” ütles Atko, tõusis püsti, astus katuse äärekivile ja tegi püksiluku lahti.

  „Kui võimalik, siis ära alajaama peale lase, kaarlahendus võib tekkida,” palusin õhtu sündmustest pisut väsinult.

  „Juhhuu, Tartu!!!” huilgas Atko.

  Piilusin üle ääre. Sõbra tänava poolt tuli naabrimees oma musta koeraga, kes tormas märgistatud lund nuusutama.

  „Susi, ei tohi!” käratas vanamees, vaatas korra üles katuseääre poole, vangutas pead, kuid ei öelnud midagi.

  Varsti hakkas igalt poolt tõusma rakette, küllap oli uus aasta saabunud. Vaatasime mõnda aega tulevärki linna kohal öötaevas ja kobisime alla.

  „Mulle tänaseks aitab, lähen ühikasse tagasi. Oli… ee… meeldejääv.”

  „Okei, kui jaksan, tulen homme läbi. Ma lähen üritan ka magada, kui see tegelane liiga kõvasti ei norska.” Atko kadus trepist alla ja ma surusin korteriust. See ei avanenud. Uks oli sneprisse vajunud ja võti oli sees. Andsin paar korda käe ja jalaga ukse pihta, aga oli selge, et Nosferatut ei ärata täna miski, kui just ust maha ei löö.

  Variant A, oodata siinsamas hommikut, või variant B, minna ühikasse Atkole järele.

  Ei jaksanud minna, jääb A. Õnneks oli jope seljas, selle saab tekiks võtta. Meenus, et lõppenud päev oli neljapäev. Lonkisin alla postkastide juurde, võtsin kastist „Ekspressi” ja sobitasin selle trepimademel pea alla padjaks. Peaalune oli kõva, kuid jõudsin enne suikumist mõelda, et teisipäeval või kolmapäeval oleks palju raskem olnud, ikkagi paks leht kõigi oma mõttetute lisadega.

  Ärkasin varahommikul niutsumise peale. See oli Susi, keda peremees hommikusele ringile viis. Vanamees vaatas mind natuke väsinud pilgul ja lõpuks lausus rahulikult: „Tuletaksin meelde, et tegelikult olete meie linnas rohkem külaline.” Ja läks trepist alla.

  Ajasin end püsti ja kolkisin ukse taga, kuni Sass tuli ja lahti tegi. Viskasin ta välja ja istusin köögilaua taha võileiba sööma. Väljas oli kargelt klaar talveilm, Annelinna poolt paistis uskumatult ere topeltvikerkaar, mille üks ots näis seisvat Mõisavahe kõige odavamate majade kandis ja teine kuskil Raatusel.

  Esmaspäeval käin Eesti Energias ära. Ei tea, kas plomme maha võtma ja voo­lu sisse lülitama saadetakse alati seesama, kes välja lülitas?

  Esimene jaanuar. Jõuab.

 • Arhiiv 16.02.2017

  LOOMING/1/2017

  ants

  Paul-Eerik Rummo Väljavõtteid 

  Andrus Kivirähk Eaka haritlase juubelikõne 

  Igor Kotjuh Loomulikult eriline lugu 

  Urmas Vadi Kus sa oled, Juhan Liiv? 

  Jüri Kolk *meeletu, paks peavalu / *kingitud hobuste jt luuletusi 

  Jan Kaus Üle mere

  Eve Leimann Sosistan sala 

  Juhan Voolaid Peatükke kogumikust Tuhastunud külavanem” 

  Lauri Kaldoja Vessel II 

  Ingvar Luhaäär Julk-Jüri ait ja nägemus Kaarli kirikust 

  Livia Viitol Ristimisvaagen tammepuust põranda all 

  Eduard Vilde Mäeküla piimamees 

  Jürgen Rooste Mäekülareiv 

  Kairi Tilga Piimamehe disko kommentaariks 

  Paavo Matsin Mäeküla piimamehed ehk klassikute kammerteenrid 

  Veronika Kivisilla Mäeküla põimlause 

  Toomas Kall Kuidas Eesti kirjanikud Kevadet” kirjutaksid 

  Jaak Jõerüüt Riiklus ja riigimehelikkus 

  Paavo Matsin / Maarja Vaino Vasaku käe valikud 

  Sirje Kiin Kas Saatja aadressi” sõnum on pärale jõudnud? 

  Vaapo Vaher Asta Willmann ja tema hiiumaisus 

  Janika Kronberg Territoriaalsest terviklikkusest

  Õnne Kepp Ääremärkusi lausungite ja pauside juurde 

  Brita Melts Kontrastne kulg urgu 

  Olev Remsu Lenin ja Platon, Trotski ja Aristoteles 

  Eve Annuk Erakirjade varjamatu võlu 

  Kroonikat 

  Heli Allik 2016. aasta Prantsuse kirjandusauhindadest 

 • Arhiiv 15.02.2017

  Kroonikat

  ants

   

  1. detsembril andis Eesti Lastekirjanduse Keskus üle Aasta Rosina auhinna kõige omanäolisemale lasteraamatule. Keskuse töötajatest koosnev žürii valis selleks Triinu Laane koostatud ja Anne Pikkovi illustreeritud raamatu „Vana katkine kass” („Päike ja Pilv”).

   

  1. detsembril kohtus Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas lugejatega Veronika Kivisilla ürituste­sarja „Nõmme loeb” raames.

   

  4. detsembril peeti Eesti Kirjanike Liidu saalis Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Lavastajate Liidu ja Eesti Teatri Agentuuri koostööseminari. Ettekannetega esinesid Madli Pesti („Näitekirjandus Eestis ja välismaal”), Peeter Helme („Ülevaade uuema aja eesti proosast”), Tiit Palu („Lavastaja ootused näidendile”), Jaanika Juhanson („Minu unistuste näitekirjanik”), Tiit Aleksejev („Koostööst lavastajaga”), Urmas Vadi („Mis tunne on omaenda teksti lavastada”) ning Mari-Liis Lill ja Paavo Piik („Koostöö teksti loomisel”). Päeva juhatasid Jaanika Juhanson ja Tiit Aleksejev.

   

  5. detsembril tähistas Eesti Draamateater Shakespeare’i aastat (400 aastat kirjaniku surmast) tema näidendite monoloogide esitamise võistlusega. Võidu pälvis Vahur Kurvits Kadrioru Saksa Gümnaasiumist, teise koha sai Alice Siil Rakvere Eragümnaasiumist ja kolmanda koha Melmariin Salumäe Tallinna Prantsuse Lütseumist. Võistlust toetasid Briti Nõukogu, Briti Suursaatkond, Eesti Keele Sihtasutus ja Mart Meri.

   

  6. detsembril kogunes kirjanikupalga valimiskomisjon koosseisus Elle-Mari Talivee (Eesti Kirjanduse Teabekeskus ja UTKK), Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus), Kaidi Urmet (Eesti Kirjastuste Liit), Janne Andresoo (Eesti Rahvusraamatukogu), Rein Veidemann (Eesti Kirjanike Liit), Janika Kronberg (EKL ja „Looming”) ja Tiit Aleksejev (EKL). Kirjanikupalga saajaiks valiti Mehis Heinsaar, Eeva Park, Jan Kaus ja Hasso Krull.

   

  6. detsembri kirjanduslikul teisipäeval Tartu Kirjanduse Majas oli külaliseks kirjanik ja tõlkija Indrek Koff, keda küsitles Siim Lill.

   

  7. detsembri kirjanduslik kolmapäev „Läheb ega peatu” Tallinnas Kirjanike Liidu saalis oli pühendatud Ülo Mattheu­se loomingule. Üles astusid Kai Aareleid, Märt Läänemets, Jaak Valge ja Piret Viires, muusikat tegid Leho Rubis ja Arno Kalbus.

   

  7.—10. detsembrini osales Mihkel Mutt New Yorgis Uue Euroopa kirjanduse festivalil (New Literature from Europe Festival). Viimasel päeval toimunud kirjandusõhtul esitasid kümme autorit oma loomingut emakeeles, ingliskeelne tõlge ilmus sünkroonselt ekraanile. Mihkel Mutt luges lühinovelli „Mu floorake, mu faunake”, mille on inglise keelde tõlkinud Adam Cullen.

   

  8. detsembril anti Tartu Kirjanduse Majas Kultuurkapitali ja SA Kultuurileht toel üle 2016. aasta Ants Orase nimeline kirjanduskriitika auhind, mille pälvis Hasso Krull arvustuse eest „Tardumusse venitatud avaus. Tõnis Vilu utoopiline aeg” (Tõnis Vilu luulekogud „Igavene kevad” ja „Uus Eesti aed”, „Vikerkaar” 2016, nr 9). Žürii nimel kõnelesid Pille-Riin Larm ja Kajar Pruul, sõna võttis ka tänavune laureaat, Orase-teemalise luule- ja laulukava esitasid Siim Lill, Rauno Alliksaar ja Kaisa Ling. Teised auhinna kandidaadid olid Heli Allik arvustusega „Kivi, paber, käärid. Kolmas vorm” (HAPKOMAH, „Kuidas minust sai HAPKOMAH. Ja lisaks kõik lood nihilist.fm’ist”, „Vikerkaar” 2016, nr 7—8), Tiit Hennoste, „Kilpkonna kaunistamine kalliskividega. „Marie Underi „Sonetid””, dekadentsiajastu loid luule” („Marie Underi „Sonetid”. Viiskümmend tänapäeva luuletajat kõneleb Marie Underiga”, „Keel ja Kirjandus” 2016, nr 2), Aare Pilv, „Pretensioonitu puudutus” (Jüri Kolgi luulekogu „Igapidi üks õnn ja rõõm”, „Looming” 2016, nr 10) ja Berk Vaher, „Äkki ongi kõik masinad ühest otsast katki” (Jan Kausi romaan „Ma olen elus”, „Keel ja Kirjandus” 2015, nr 11). Žüriisse kuulusid Johanna Ross, Pille-Riin Larm, Indrek Mesikepp, Tõnis Parksepp ja Kajar Pruul.

   

  8. detsembril toimus Eesti Rahvus­raamatukogu väikeses konverentsisaalis Paabeli Raamatukogu kirjanduskonverents „Mis meist saab?”. Ettekannetega esinesid Tiit Aleksejev, Piret Päär, Marie Edala, Martti Helde, Sakarias Jaan Leppik, Jan Kaus ja Hanna Simona Allas. Teemal „Sõna surmast teatris” vestlesid Tõnu Õnnepalu ja Jim Ashilevi. Jaak Johanson, Krista Citra Joonas ja Veronika Kivisilla esitasid Milleri salongis luule- ja muusikakava „Meeldivat päevajätku!”.

   

  8. detsembril oli „Kloostri Aidas” kirjanduskohviku külaliseks Milena Busquetsi raamatu „Ka see läheb mööda” („Petrone Print”) tõlkija Anna-Maria Penu, keda küsitles Kai Aareleid.

   

  8. detsembril esitles kirjastus „Petrone Print” Tartu linnaraamatukogus Jesper Parve raamatut „Minu Bali. Oma väe otsingul”. Külas oli autor.

   

  8. detsembril kohtus Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses lugejatega sarja „Nõmme loeb” raames Tiit Pruuli.

   

  9. detsembril peeti Eesti Keele Instituudi maja II korruse väikeses saalis (Roosikrantsi 6) Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusseminari „„Kurja lillede” lapsed. Sissevaade eesti dekadentlikku kunsti ja kirjandusse”. Ettekande pidasid Mirjam Hinrikus (Eesti TA UTKK; Tallinna Ülikool) ja Lola Annabel Kass (Tallinna Ülikool).

   

  9. detsembril esitleti A. H. Tammsaare muuseumis Eeva Pargi romaani „Lemmikloomade paradiis” („Verb”).

   

  10. detsembril korraldati Tartu Kirjanduse Maja kohvikus „Arhiiv” kirjandusviktoriin.

   

  13. detsembri kirjanduslikul teisipäeval esitleti Tartu Kirjanduse Majas Jidi Majia luulekogu „Aeg” (kirjastus „Ars Orientalis”), kõneles Jüri Talvet.

   

  13. detsembril tutvustas Ilmar Särg Tartu linnaraamatukogus oma raamatut „Varjus”.

   

  14. detsembri kirjanduslikul kolmapäeval „Siiditee saadikud” esinesid Kirjanike Liidu saalis karakalpaki eepilised laulikud, džirau Salamat ja baqsi Gulistan. Stepirahvaste jutte pajatas jutuvestja Piret Päär.

   

  14. detsembril kohtusid Tartu linnaraamatukogus lastega kirjanik Lehte Hainsalu ja kunstnik Lea Malin ning tutvustasid oma uut raamatut „Kolm tosinat karvast ja sulelist”.

   

  14. detsembril kogunesid noored Tartu linnaraamatukogus pop-up-kohvikusse, teemaks oli talveraamat osalejate vabal valikul. Kohviku eestvedaja oli Irina Möldre.

   

  15. detsembril oli Tartu linnaraamatukogus kirjanduskohvik, kus vaatluse alla võeti prantsuse kirjaniku David Foenkinosi romaan „Mälestused” (tõlkinud Pille Kruus). Vestlust juhtis Kaja Kleimann.

   

  16. detsembril toimus Tartu Kirjanduse Maja raamatupoe „Utoopia” järjekordne „Utoopiline Salong”, teemaks Erasmus Rotterdamist, kellest kõnelesid Marju Lepajõe ja „Utoopia” raamatupoodnikud.

  16. detsembril avati Tartu linnaraamatukogus näitus „Räpp kui luule?!”, mille koostas Klaari Tamm.

   

  20. detsembril arutas Eesti Kirjanike Liidu eestseisus jooksvaid küsimusi.

   

  20. detsembri kirjanduslikul teisipäeval esitleti Tartu Kirjanduse Majas Astrid Ivaski tõlkeluulekogumikku „Mere silmad” (kirjastus „Libri Livonia”). Kõnelesid tõlkija Livia Viitol ja Guntars Godiņš.

   

  20. detsembril avati Tartu linnaraamatukogus näitus „#Oskar Luts”, mille koostasid Kaja Kleimann ja Tiina Tarik Oskar Lutsu 130. sünniaastapäeva tähistamiseks. 

   

  21. detsembril esitleti „Solarise” raa­ma­tupoes „Apollo” Tanel Saimre raamatut „Minu Norra. Polaarutoopia ja naftaplatvormid” („Petrone Print”).

   

  28. detsembril toimus Nõmmel Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas Toomas Liivi 70. sünniaastapäevale pühendatud kirjandusõhtu. Esinesid Elo Lindsalu, Toomas Haug ja Maarja Vaino. Luuletajat, kirjandusloolast ja õppejõudu meenutasid UTKK kolleegid ja TLÜ tudengid.

 • Artiklid 15.02.2017

  Erakirjade varjamatu võlu

  ants

  Jüri Arrak, Ilmar Vene: „Ilma naljata. Kirjavahetus 1994—2000”.

  Ilmamaa”, 2016. 487 lk.

  Kirjažanril on pikk ajalugu. Inimestel on alati olnud vajadus suhelda ja kiri kui sõnum on seda rolli täitnud aegadel, mil muid kommunikatsioonivõimalusi distantsilt suhtlemiseks ei olnud. Tänapäeval on kiri omandanud uusi vorme, nagu e-kiri ja SMS, mille laadi kujundab elektroonilise kanali eripära (näiteks võimalus saada adressaadilt vastus peaaegu kohe). Paberil, ümbrikus ja traditsioonilises postisüsteemis lähetatud kiri on jäämas üha haruldasemaks — kes ikka vaevub käsitsi kirjutama, otsima ümbrikku, postmarki ja lähimat postkasti, kui on olemas e-kirja võimalus. Traditsiooniline kiri on seetõttu järjest rohkem friikide pärusmaa ja elegantselt teadlik valik.

  Kirju on peetud privaatseteks tekstideks. Ka Eesti Vabariigi põhiseadus garanteerib kirjavahetuse saladuse. Eri ajalooperioodidel on kirjavahetuse saladusse suhtutud siiski vabamalt, näiteks XIX sajandil oli kombeks lugeda kirju ette perekonnaringis. Sõjaväljalt (või Siberi vangilaagrist) saadetud kirju tsenseeriti pahatihti ja haiglas ravil oleva sõduri kirja võis kirjutada keegi teine. Tänapäeva e-kirja puhul võib juhtuda, et konkreetsele adressaadile saadetud erakiri jõuab inimesteni, kellele see pole mõeldud, näiteks siis, kui see kogemata edasi saadetakse.

  Kirju on palju avaldatud ka trükituna, väärtustades neid esteetilises mõttes (kiri kui kirjandusžanr), aga ka ajaloo (kultuuriloo, isikuloo) allikana.

  Jüri Arraku ja Ilmar Vene kirjavahetus aastatest 1994—2000 on raamatuna saanud pealkirja „Ilma naljata”. Miks on see kirjavahetus avaldatud just nüüd? Tagakaanetekstidest selle põhjus otseselt ei selgu. Jüri Arrak väidab seal, et kirjavahetust alustades ei olnud tal loomulikult mõtteski seda kunagi avaldada ja seetõttu ei lugenud ta kirju enne kirjastusele üleandmist isegi läbi. Ilmar Vene rõhutab avaliku ja privaatse piiride suhtelisust ning erakirjadesse ühetähendusliku suhtumise võimatust. Mõlema autori kommentaarid viitavad sellele, et nad ei näe oma kirju väga isiklikena, vaid paigutavad need laiemasse konteksti, kus kiri on kultuurilise kommunikatsiooni vorm, sõnum, mis võib kõnetada ka laiemat lugejaskonda.

  Kuigi lugemisel jääb mulje, et kirjavahetus on avaldatud kärbeteta, puudub raamatus selle kohta otsene kinnitus. Samuti ei selgu, kas ja kui palju on kirjade keelekasutust muudetud. Toimetaja võinuks kirjade toimetamise põhimõtteid siiski avada. See andnuks palju juurde kirjade autentsuse mõttes — mida originaalilähedasemalt nad on avaldatud, seda „ehtsamad”, väärtuslikumad nad on.

  Tegemist on huvitava ja ajastutundliku kirjavahetusega, mis kajastab kahe vaimuinimese aastatepikkust mõttevahetust mitmesugustel kultuuri(aja­loolistel) ja tänapäeva puudutavatel teemadel. Kirjutatakse ka majandusest, poliitikast, igapäevaelu toimetustest, lapse­põlvest ja selle mõjust hilisemale elukäigule, homoseksuaalsusest jpm.

  Mõistetavalt on kirjavahetuse üks kesksemaid teemasid kunst. Jüri Arrak kirjutab sellest nii kunstniku kui ka kriitiku vaatenurgast, suhestudes kriitiliselt mõne tänapäeva kunstisuunaga. Samuti kirjutab Jüri Arrak oma loomingu tagamaadest, näituste koostamisest ja sellestki, mida tähendab olla valitud vabade kunstide professoriks.

  Ilmar Vene suhe kunsti on distantseeritum. Ta tunnistab oma kunagist suurt huvi kunsti ja kunstitegemise vastu, ent väidab, et see on raugenud. Teisalt huvitab teda Jüri Arrak kui kunstnik, näiteks arutleb ta Arraku maalimisstiili üle ja tunneb huvi, kuidas on tekkinud Arraku loomingu inimfiguuride „tavapärane peakujundus” (lk 170).

  Kogu kirjavahetuse jooksul arutlevad autorid palju nüüdisaja esteetiliste suundumuste üle, millesse mõlemad suhtuvad kriitiliselt. Nii tuleb kõne alla Kivisildniku kirjanike nimekiri, aga ka näiteks Raul Meele teos rahvuslippudest, kuhu on kirjutatud eri keeltes „jõledusi”. Tänapäeva kunstis levinud inetuse esteetikat kritiseerides kirjeldab Ilmar Vene seda ajavaimu nähtust kultuuriloolises kontekstis ja sõnastab selle „Flaubert’i fenomenina” (lk 259). Kuigi Vene sooviks teemat kõrvale jätta, sest see ei väärivat tähelepanu, pöörduvad autorid selle juurde ka hiljem tagasi.

  Kirjavahetuses on kesksel kohal ka arutlused religioonist ja kristluse olemusest. Ilmar Vene asjatundlikud kultuuriloolised mõtisklused sel teemal on lugejale huvitavad ja harivad ka juhul, kui lugeja autorite sümpaatiat religiooni vastu ei jaga. Näiteks arutleb Ilmar Vene II ja XII sajandi kristluse erinevuse üle ning püüab sõnastada ka katolitsismi ja protestantismi erinevust: „Nüüd lõpuks on minuski vormumas midagi ebamäärast küsimuses, mille poolest katolitsism ja protestantism omavahel erinevad. Arvan, et protestantlik religioossus on vasturääkivus iseendas, et protestantism pole muud kui maskeeritud ateism.” (Lk 227.) Järgmises kirjas püüab Ilmar Vene lahti seletada seda, mis on „usu tunne”, aga kahtleb samas ise, kui selgelt tal õnnestus töö „iva” esile tuua.

  Jüri Arrak omalt poolt kirjeldab enda ja religiooni suhet ning selle seoseid oma kunstiga. Ta kirjutab näiteks piibli vajalikkuse tunnetamisest ja püüab sõnastada, miks piibel talle meeldib: „…vist on minus Jumalaotsija hing. Ega see ei tähenda, et usinalt Piiblit loeksin, pigem niisama mõtlen nendel teemadel.” (Lk 126—127.) Rääkides oma suhtest jumalasse, väidab Jüri Arrak, et inimelu on mõtestatud liikumine jumala poole. Teisal kirjeldab ta oma religioonitunnetust panteistlikuna.

  Jüri Arrakule pakub suurt huvi ka astroloogia ja sellest kirjutab ta mõnes kirjas päris põhjalikult, kuigi Ilmar Vene seda huvi paljuski ei jaga.

  Tähelepanu väärivad ka mõttevahetused mehelikkuse ja naiselikkuse teemal. Ilmar Vene ei mõista soolisust bioloogiast tulenevana, vaid kui sotsiaalset konstruktsiooni, st kui teatud omaduste esinemist mehel või naisel. Kunstniku puhul on need omadused tavaliselt segunenud, ent Arrakus näeb Vene haruldast mehelikku kunstnikutüüpi: „Teie, lugupeetud Jüri Arrak, olete läbinisti mehelik kunstnikutüüp, iseenesest harvaesinev nähtus. See, mida ma (ühelt naiselt kuuldud sõnakest kasutades) olen nimetanud „sünguseks”, on lihtsalt Teie piltide mehelik joon. Sama nähtusega on tegemist, kui Te maailma asjad täie enesekindlusega paika panete, näiteks Sebra galerii näitusele eelnenud intervjuus. Räägin mehelikkusest kõige tavapärasemas tähenduses; see avaldub siis, kui juhitud olemisele (miks pole küll eesti keeles passiivi!) eelistatakse juhtimist ning ei kardeta sellest tuleneda võivaid kokkupõrkeid. Mehelik tüüp on aval ning ei kaalutle ette, mismoodi tema sõnad või teod võiksid mõjuda.” (Lk 186.) Ennast määratleb Vene inimesena, kes „pole võimeline juhtima” ja kes kardab kokkupõrkeid „üle kohasuse määra” (lk 188), leides, et on ainult üks valdkond, kus ta tunneb end sõltumatuna, ja see on mõtlemine.

  Vastuseks Ilmar Vene mõtisklustele naiselikkusest ja mehelikkusest leiab Jüri Arrak, et „mehelikkus, naiselikkus on meis kõigis ja asi on proportsioonis, sest keskel on mõlemasoolisus ka füüsiliselt” (lk 190). Arrak nõustub Vene arusaamaga temast kui mehelikust kunstnikutüübist, aga leiab, et juhi tüüp ta ei ole. Seetõttu on ta isegi loobunud kandideerimast Kunstnike Liidu esimehe kohale.

  Jüri Arrak kirjutab palju oma reisidest. Ilmar Vene ei armasta reisimist ja põhjendab seda reisil ettetulevate ebamugavustega, näiteks uinumisraskused. Mittereisimise peapõhjuseks peab Vene seda, et ta on niigi iga päev välismaal, st ta reisib vaimselt tänu raamatute lugemisele, mis toob kauged maad ja minevikusündmused talle koju kätte.

  Jüri Arrak ja Ilmar Vene avavad end kirjades diskreetselt. Nad kirjutavad küll üht-teist iseendast, näiteks meenutavad oma lapsepõlve, kuid enamasti piirduvad nende kirjad siiski üldisemate teemadega. Seetõttu ei ole kirjavahetus väga isiklik, ehkki lugeja ootab ehk mõnigi kord, et autorid ennast rohkem avaksid. Näiteks oleks päris huvitav rohkem teada saada Ilmar Vene elust, kuigi üksikuid sissevaateid tema lapsepõlve või Kolkja eluolusse ta kirjades leidub. Siiski kumab kirjadest läbi Ilmar Vene püüd vältida isiklikke teemasid.

  Kirjavahetuse stiili iseloomustab teatav distants, mida mõlemad autorid teadlikult püüavad säilitada. Huvitav on jälgida, kuidas Jüri Arraku katsele loobuda pisut ametlikuna tunduvast pöördumisest „Lugupeetud” vastab Ilmar Vene, et talle ei lähe korda formaalsed pisiasjad (mida kirjapäises olev pöördumine on) ning seetõttu ei taha ta selle teema üle arutlemisele ka ruumi kulutada. Diskussioon lõpebki vana pöördumisvormeli säilitamisega kuni kirjavahetuse lõpuni.

  Liz Stanley1 on väitnud, et kirjad ei ole vestlused paberil, st kirjavahetus kui kommunikatsioon erineb oluliselt suulisest vestlusest. Kirjad loovad teatud mõttes oma maailma, kus kehtivad oma reeglid. Kirju kirjutades kujundatakse teadlikult oma „mina”, seda kohandatakse adressaadi järgi. See „mina” sõltub nii suhte laadist (näiteks kui lähedane suhe kirjutajatel on) kui kirjavahetuse otstarbest (armastuskirjad, tööalane kirjavahetus jmt).

  Milline kuvand kujuneb kummastki autorist kirjade põhjal? Lugedes tekib mulje kahest sümpaatsest vaimuinimesest, kelle kirjavahetusest areneb aastatepikkune intellektuaalne sõprus, mõttevahetus, mis ühendab erinevaid isiksusi. Jüri Arrak kunstiinimesena ja aastatelt vanemana on avatum ning otsekohesem. Ilmar Vene iseloomustab ennast aeg-ajalt kui elu distantsilt vaatlejat, kellele pakub huvi süüvida raamatute maailma.

  Oli päris kosutav lugeda tänapäeva Eesti kontekstis mõtteavaldusi, kus utilitaristlike hoiakute asemel keskendutakse hoopis inimlikumatele ja igavikulisematele teemadele. Selles mõttes võib Jüri Arraku ja Ilmar Vene kirjavahetust lugeda ka teatava sotsiaalkriitikana valitseva väärtussüsteemi pihta, sest kirjavahetus loob maailma, kus kehtivad teistsugused väärtused.

  1 L. Stanley, The Epistolarium: On Theo­rizing Letters and Correspondences. Auto/Biography 2004, nr 12, lk 201—235.

 • Artiklid 15.02.2017

  Lenin ja Platon, Trotski ja Aristoteles

  ants

  Toomas Raudam: „Vihm”.

  Eesti Keele Sihtasutus, 2016. 205 lk.

  Olen Toomas Raudamist kirjutanud õige mitu korda, viimati küll kaunis ammu. Minust hakkas saama juba nagu tema ihukriitik, siis jätsin katki. Miks?

  Tunnen Raudamit aastakümneid, õppisime koos ülikoolis, käime tänaseni läbi. Ent neist arvustustest ei rääkinud me omavahel kunagi. Usun siiski, et katki ei jätnud ma Toomas Raudami reageerimatuse pärast. Hakkasin järsku mõtlema, et äkki olen kirjutanud kõik valesti. Et ma polegi tabanud raudamlust, paremal juhul ehk pudrukassi kombel ümber palava tiirutanud. Et mul on olnud juba enne teosega tutvumist oma arusaam ja ainult selle kinnituseks olen otsinud tuge tekstist. Ja üles noppinud vaid selle, mis mulle on sobinud.

  Nüüd proovin üle pika aja jälle. Püüan olla tabula rasa. Ei mingeid eelhoiakuid!

  *

  Pärast lehitsemist ja üldmulje saamist alustasin viimasest palast, Leninist ja Trotskist („Hull rüütel Aario”, näidend viies pildis proloogiga). Olen ka ise neist mõjumeestest kirjutanud, nii publitsistlikus kui draamavõtmes. Raudami poliitikahuvi tean olevat leige, tema on süveneja. Tean tal olevat nõrkuse Prousti ja Wilde’i vastu (nemadki on mainitud), kuid nüüd järsku kaks juhtbolševikku!

  Nii alustasingi selle raamatuga tagumisest otsast ning liikusin ettepoole, nõnda nagu nõukogude ajal lugesime ajalehti.

  Kui ajaloolised isikud juba on mängu tõmmatud, siis võtkem neid juurde! Lisagem Platon ja Aristoteles, et Trotskil, Leninil ja teistel igav ei hakkaks.

  *

  PLATON: Eh, jääb üle ainult õlgu kehitada. Mida härra Raudam on tahtnud öelda? Mida?

  ARISTOTELES: Hinnake teksti kaunidust, auväärt δάσκαλος! Milline võluv professionaalsus!

  PLATON: Miks ma peaksin seda hindama, kui see kõik on üks suur luule, et mitte öelda luul? Kas härra Raudam toetab õiglast riiki? Vist mitte…

  ARISTOTELES: Ärge palun härratage, auväärt õpetaja. See võib vaba inimest solvata.

  PLATON: Vaba… Tal mängus on Lenin ja Trotski, õiglasest riigist ei kippu ega kõppu… Inimene ei suuda reaalsust kujutada ja hakkab siis fantaseerima. Mina tean teistsugust Leninit. Teistsugust Trotskit. Teistsugust Duncanit. Näiteks Trotski ei viibinud Lenini matusel, Raudamil aga viibib. Ja tuhat muud asja, mis Raudam on välja mõelnud. Miks kirjanik Raudam rahvast petab?

  ARISTOTELES: Mimeetilisus on ammu oma aja ära elanud. Nüüd hindame poeetikat ja müstikat, kummalisust ja fantastikat. Raudam esindab just neid kvaliteete. Te vaadake, kui hästi Raudam kirjeldab! Vilunud kirjaniku sädelev stiil. Näidendi saatetekst ei erine tegelaste dialoogirepliikidest, seda küll. Ütleme siis, et tegemist on klassikalise lugemisnäidendiga. Saatetekstki dialoogide ees ja vahel on esitatud lihtsalt ilusates lausetes. Ja võtame jutud! Kui hästi kaevub ta tegelaste hingepõhja, näiteks Eerika omasse, kui too on Haini jalgrattalt maha hüpanud. Kui palju kunsti on selles libedas kõrres, mis pudeneb tüdruku säravvalgete hammaste vahelt romaanikatkendis „Hain ja Peegel-tüdruk”.

  PLATON: Tunnistan, et hingeliste meeleolude kirjeldamisel on Raudam tasemel. Kõigepealt on tal kurvastuse kiht. Selle alt ootad nagu veel midagi, aga jälle tuleb kurvastus. Selle üle, et maailm ei ole säärane, nagu see tema meelest olema peaks. Ja ka kolmas kiht on kurvastus.

  ARISTOTELES: Just-just. See on tõeline kunst.

  PLATON: Jälle see kunst! Ja mina pean seda jõledust kuulama? Käib üks igavene edvistamine, igavene kunstitamine.

  ARISTOTELES: Milline omapärane kujutlusvõime ikkagi!

  PLATON: Äh, kujutlusvõime! See on vaid valede ja illusoorsuse allikas, see vallandab vaid kannatusi ja kirgi. Pole meile vaja sõnumita esteedikesi. Raudam ainult mängib. Aga sõnum? Kus on sõnum?

  ARISTOTELES: Tõde ja sõnumit kuulutades võid sa eksida, mängides mitte kunagi. Mängides sead endale ise reeglid.

  PLATON: Mängimise vabaduses peitub oht! Looja peab järgima traditsioone! Ja mida te enne ütlesite? Kiitsite poeetikat ja müstikat! Ja ise tahate minu õpilane olla. Madu olen rinnal kandnud. Kõik poeedid tuleks saata Siberisse!

  ARISTOTELES: Satiir, teie lemmikvõte, on tal olemas.

  PLATON: See satiir on niisugune udune. Kelle vastu? Seda ei lugenud ma välja. Kas kirjanik Raudam toetab aristokraatiat, oligarhiat või demokraatiat, see ei selgu. Raudami poeesia on veel ilma riimideta! Mis kasu on sihukestest Raudamitest? Kas nad õpetavad inimesi õigesti elama? Kas nad jagavad meile teadmisi?

  ARISTOTELES: Igaüks võib elada ja kirjutada, nagu tahab, ei mingit ühiskondlikku kontrolli! Ärge olge pragmaatiline, auväärt õpetaja!

  PLATON: Olen küll. Loomulikult olen. Kunst ei tohi olla vaba. Riik peaks juhtima vaimuelu ja loomingut. Ma ei usu, et kirjanik Raudam laseks end juhtida. Kui meile tungib kallale vaenlane, kas me peame siis hakkama talle ette lugema Raudamit? Või muid luuletusi?

  ARISTOTELES: Kui meil on tugev luule, siis on meil ka tugev armee.

  PLATON: Sofistika! Sõnakõlksud! Raudam ei kasuta mõisteid, ta kasutab sõnu. Esimeses palas („Vihmapiisk Marie”) on juttu sellest, kuidas vihmapiisad hiiri tapavad. Iseenesest tekib küsimus: mida see tähendab? Mida sümboliseerivad hiired, mida vihmapiisad? Ehk on vihmapiisad inimkond ja hiired need, keda inimesed peavad oma vaenlasteks, kuid kes ometi seda ei ole, nii et vihmapiisad tapavad hiiri ülekohtuselt? Nagu inimestel on kombeks teha kõigi mitteinimestega ja osalt ka inimestega…

  ARISTOTELES: Mulle tundub, et oletatavate sümbolite dešifreerimisega edasi ei jõua.

  PLATON: Raudamile ei mõju reaalsus, tema sule panevad liikuma sõnad. Ta teeb sõnadest sõnu, arvab justkui, et perpetuum mobile on olemas. Ja kust ta sõnu otsib? Igatahes mitte reaalsusest, kus nendel oleks mingi kate ja sisu, tema otsib neid sõnaraamatust. Nii väidab ta vähemalt oma manifestis „Kirjanduslik autobiograafia”, kus ta kuulutab, et jälestab manifeste. Ja seal ütleb ta, et loeb oma kirjanikumissiooni luhtunuks. Vaat selles olen ma härra Raudamiga nõus. Paneme Trotski, Lenini ja Duncani asemele teised nimed, näiteks, näiteks, ma ei oska paugupealt kohe öelda, kelle… näiteks Faehlmanni, Kreutzwaldi ja Koidula, mitte miski ei muutuks.

  ARISTOTELES: Muutuks-muutuks, kunsti oleks vähem. Ja tõde oleks vähem. Isikud, keda teie, mu õpetaja, nimetasite, ei käinud Pariisis.

  PLATON: Teil on õigus. Esitatud faktid peavad olema täpsed. Ma ei tunne nii hästi eesti kirjanduse ajalugu, ma ei tea, kes eestlastest on käinud Pariisis ja kes mitte.

  ARISTOTELES: Raudam ei esita siiski fak­te, tema esitab kujundeid. Kunst on see asi pluss midagi muud. Kujund on fakt pluss midagi muud. Trotski on tal rohkem midagi muud kui too kõigile tuntud ajalooline isik. Kui ma kirjandusest ikka õigesti aru olen saanud, siis kirjanik peab varjama oma tarkust. Me võime kirjanikud paigutada belletristika-publitsistika skaalale, selle ühes otsas on väga belletristlikud kirjanikud ja teises otsas üpris publitsistlikud kirjanikud. Raudam on äärmiselt kaugel publitsistikast, tema on oma tarkuse varjaja. Kirjanik võib teada kõiki finesse Lenini ja Trotski elust, ent kui ta neid esitab, siis saab temast publitsist. Ometi ei ole see lihtne. Ajalooline isik peab ilukirjanduslikus tekstis ühtaegu olema toosama ajalooline isik ning samas ei tohi ta seda olla. Nii et autor peab lööma kaks kärbest korraga — ei ja jaa.

  PLATON: Saa kõigepealt ühele pihta, siis sihi kahte. Raudamil ei olegi tegelasi klassikalises mõttes. Individualiseeritud ja viimistletud karakteriga tegelasi. Tal on mingid figuurid, olgu nende nimi siis Trotski, Lenin, Duncan, Anu, Hain, Eerika või midagi muud. Figuurid, kes ei ela.

  ARISTOTELES: Auväärt maestro, kas te olete unustanud oma ontoloogiaõpetuse? Oma ideeõpetuse? Kas te nõuate asjade-isikute ja mitte ideede kujutamist? Need ei ole figuurid, need on ideed, need on muutumatud. Raudam ei kirjelda näivust, seda, mille kohta teie kogemata reaalsus ütlesite. Raudam puudutab ideid, seda, mida teie peate iseenesest eksisteerivaks, kõrgemaks kõigest muust.

  PLATON: Arvate või? Siis ta eksib, siis ei olegi tema kirjanikumissioon luhtunud. Pean üle lugema, kas teil on ikka õigus.

  *

  Mis mul oleks lisada kahe maailma targima inimese jutule? Kummardagem autoriteete ja vaikigem!

Leia veel huvitavat lugemist

Vikerkaar
TeaterMuusikaKino
Täheke
Õpetajate leht
Sirp
Muusika
Kunstel
Akadeemia
Keel ja kirjandus
LR
Hea laps
Värske Rõhk
Müürileht

Leia veel huvitavat lugemist

Andrei Ivanov
Margaret Atwood